Blangonga: zanna+

Un premolare di Blangonga, grande come una coscia umana. Potenziale arma.

Rare 6 Max Carry x99 Sell Price 2,490z Blangonga LV2 Blango LV2

Monster
G Rank Blangonga Body Carve x1 8%
High Rank Blangonga Wound Head x1 60%
G Rank Blangonga Wound Head x2 20%
High Rank Blangonga Wound Head x2 20%Kiranico © 2021