HP
HP
Stamina
Enthusiasm
Attack Defense Fir Wat Thn Ice Dra
Dauntless Pasta
Hunter +10 - - - - - - - -
Palico +4 +1 - - - - - - -
Vigorous Stir-fry
Hunter - +25 - - - - - - -
Palico - +1 - - - - - - -
Larinoth Salami Roll
Hunter +10 - +3 - - - - - -
Palico +4 +1 +7 - - - - - -
Cheeko Corn Butter Rice
Hunter +10 - - +7 - - - - -
Palico +4 +1 - +7 - - - - -
Moga Garlic Rice
Hunter +10 - - - +3 - - - -
Palico +4 +1 - - +10 - - - -
Moga Deep-fried Crab
Hunter +10 - - - - +3 - - -
Palico +4 +1 - - - +10 - - -
Larinoth Garlic Pizza
Hunter +10 - - - - - +3 - -
Palico +4 +1 - - - - +10 - -
Moga Carpaccio
Hunter +10 - - - - - - +3 -
Palico +4 +1 - - - - - +10 -
Larinoth Quiche
Hunter - +25 +3 - - - - - -
Palico - +1 +7 - - - - - -
Desert Fried Rice
Hunter - +25 - +7 - - - - -
Palico - +1 - +7 - - - - -
Bamboo Rice
Hunter - +25 - - +3 - - - -
Palico - +1 - - +10 - - - -
Bherna Seabream Soup
Hunter - +25 - - - +3 - - -
Palico - +1 - - - +10 - - -
Stir-fry Meat 'n Sprouts
Hunter - +25 - - - - +3 - -
Palico - +1 - - - - +10 - -
Moga Rolls
Hunter - +25 - - - - - +3 -
Palico - +1 - - - - - +10 -
Ardent Crockpot
Hunter +20 - - - - - - - -
Palico +8 +1 - - - - - - -
Anmo Meatballs
Hunter +20 - +3 - - - - - -
Palico +8 +1 +7 - - - - - -
Cheeko Coleslaw
Hunter +20 - - +7 - - - - -
Palico +8 +1 - +7 - - - - -
Bherna Meaty Tofu
Hunter +20 - - - +3 - - - -
Palico +8 +1 - - +10 - - - -
Cheeko BBQ Corn
Hunter +20 - - - - +3 - - -
Palico +8 +1 - - - +10 - - -
Moga Pepperoncino
Hunter +20 - - - - - +3 - -
Palico +8 +1 - - - - +10 - -
Crab 'n Rheno Dumplings
Hunter +20 - - - - - - +3 -
Palico +8 +1 - - - - - +10 -
Prosciutto Meatballs
Hunter +10 +25 +3 - - - - - -
Palico +4 +1 +7 - - - - - -
Nutty Stir-fry
Hunter +10 +25 - +7 - - - - -
Palico +4 +1 - +7 - - - - -
Deep-fried Eggplant
Hunter +10 +25 - - +3 - - - -
Palico +4 +1 - - +10 - - - -
Deep-fried Mussel
Hunter +10 +25 - - - +3 - - -
Palico +4 +1 - - - +10 - - -
Grilled Shootplant
Hunter +10 +25 - - - - +3 - -
Palico +4 +1 - - - - +10 - -
Seabream Antipasto
Hunter +10 +25 - - - - - +3 -
Palico +4 +1 - - - - - +10 -
Spirited Chowder
Hunter +30 - - - - - - - -
Palico +12 +2 - - - - - - -
Diced BBQ
Hunter +30 - +5 - - - - - -
Palico +12 +2 +14 - - - - - -
Loc Lac Rice Tea
Hunter +30 - - +10 - - - - -
Palico +12 +2 - +14 - - - - -
Cathar Tomato Steak
Hunter +30 - - - +5 - - - -
Palico +12 +2 - - +20 - - - -
Chopped Fish 'n Nuts
Hunter +30 - - - - +5 - - -
Palico +12 +2 - - - +20 - - -
Chicken Shoot Rice
Hunter +30 - - - - - +5 - -
Palico +12 +2 - - - - +20 - -
Puréed Seabream
Hunter +30 - - - - - - +5 -
Palico +12 +2 - - - - - +20 -
Roasted Rheno
Hunter +20 - +5 - - - - - -
Palico +4 +2 +14 - - - - - -
Loc Lac Spring Rice
Hunter +20 - - +10 - - - - -
Palico +4 +2 - +14 - - - - -
Prosciutto Salad
Hunter +20 - - - +5 - - - -
Palico +4 +2 - - +20 - - - -
Grounded Peanut Dip
Hunter +20 - - - - +5 - - -
Palico +4 +2 - - - +20 - - -
Eggplant 'n Tomato Pasta
Hunter +20 - - - - - +5 - -
Palico +4 +2 - - - - +20 - -
Mussel 'n Meat Ajillo
Hunter +20 - - - - - - +5 -
Palico +4 +2 - - - - - +20 -
Affectionate Soup
Hunter +40 - - - - - - - -
Palico +16 +2 - - - - - - -
Rheno Heartful Sandwich
Hunter +40 - +5 - - - - - -
Palico +16 +2 +14 - - - - - -
Hot Heart Bowl
Hunter +40 - - +10 - - - - -
Palico +16 +2 - +14 - - - - -
Jumbo Hotpot
Hunter +40 - - - +7 - - - -
Palico +16 +2 - - +20 - - - -
Fried Flying Fish
Hunter +40 - - - - +7 - - -
Palico +16 +2 - - - +20 - - -
Abyssal Fish Bowl
Hunter +40 - - - - - +7 - -
Palico +16 +2 - - - - +20 - -
BBQ Hot Mussels
Hunter +40 - - - - - - +7 -
Palico +16 +2 - - - - - +20 -
Bherna Carbonade
Hunter +40 - - - - - - - +7
Palico +16 +2 - - - - - - +20
Creamy Waffles
Hunter +40 +25 +5 - - - - - -
Palico +16 +2 +14 - - - - - -
Fluffy Spring Omelet
Hunter +40 +25 - +10 - - - - -
Palico +16 +2 - +14 - - - - -
Ginger Malfest Roast
Hunter +40 +25 - - +7 - - - -
Palico +16 +2 - - +20 - - - -
Marinated Eggplants
Hunter +40 +25 - - - +7 - - -
Palico +16 +2 - - - +20 - - -
Cathar Apple Tart
Hunter +40 +25 - - - - +7 - -
Palico +16 +2 - - - - +20 - -
Nibelapple Ham Rolls
Hunter +40 +25 - - - - - +7 -
Palico +16 +2 - - - - - +20 -
Master Veggie Stew
Hunter +40 +25 - - - - - - +7
Palico +16 +2 - - - - - - +20
Exquisite Rice
Hunter +50 +25 - - - - - - -
Palico +20 +4 - - - - - - -
Magma Meat Bowl
Hunter +50 - +7 - - - - - -
Palico +20 +4 +20 - - - - - -
Loc Lac Rice
Hunter +50 - - +15 - - - - -
Palico +20 +4 - +20 - - - - -
Chopped Rheno Ham
Hunter +50 - - - +10 - - - -
Palico +20 +4 - - +30 - - - -
Fried Squid Rings
Hunter +50 - - - - +10 - - -
Palico +20 +4 - - - +30 - - -
Chilled Fried Eggplant
Hunter +50 - - - - - +10 - -
Palico +20 +4 - - - - +30 - -
Moga Spicy Curry
Hunter +50 - - - - - - +10 -
Palico +20 +4 - - - - - +30 -
Eggplant Stew
Hunter +50 - - - - - - - +10
Palico +20 +4 - - - - - - +30
Hot Malfest Beef
Hunter +40 +25 +7 - - - - - -
Palico +20 +4 +20 - - - - - -
Manygrain Riceball
Hunter +40 +25 - +15 - - - - -
Palico +20 +4 - +20 - - - - -
Steam-boiled Fowl
Hunter +40 +25 - - +10 - - - -
Palico +20 +4 - - +30 - - - -
Ancient Squid Rice
Hunter +40 +25 - - - +10 - - -
Palico +20 +4 - - - +30 - - -
Snowy Salad
Hunter +40 +25 - - - - +10 - -
Palico +20 +4 - - - - +30 - -
Jumbo Fried Pork
Hunter +40 +25 - - - - - +10 -
Palico +20 +4 - - - - - +30 -
Drizzled Cathar Tomato
Hunter +40 +25 - - - - - - +10
Palico +20 +4 - - - - - - +30
Dragon Salad
Hunter +30 +50 +7 - - - - - -
Palico +20 +4 +20 - - - - - -
Stir-fry Dragon Peanuts
Hunter +30 +50 - +15 - - - - -
Palico +20 +4 - +20 - - - - -
Dragon Eggplants
Hunter +30 +50 - - +10 - - - -
Palico +20 +4 - - +30 - - - -
Shaved Dragon Mussels
Hunter +30 +50 - - - +10 - - -
Palico +20 +4 - - - +30 - - -
Spring Dragon Sushi
Hunter +30 +50 - - - - +10 - -
Palico +20 +4 - - - - +30 - -
Cathar Dragon Risotto
Hunter +30 +50 - - - - - +10 -
Palico +20 +4 - - - - - +30 -
Jumbo Fried Dragon
Hunter +30 +50 - - - - - - +10
Palico +20 +4 - - - - - - +30
Wyvernburger
Hunter +30 +50 +5 +10 - - - - -
Palico +12 +4 +14 +14 - - - - -
Crispy Malfest Marinade
Hunter +50 +25 +7 - +3 - - - -
Palico +20 +4 +20 - +10 - - - -
Ancient Squid Stew
Hunter +50 +25 +7 - - +3 - - -
Palico +20 +4 +20 - - +10 - - -
Steamed Abalone and Eggplant
Hunter +50 +25 +7 - - - +3 - -
Palico +20 +4 +20 - - - +10 - -
Dundor Bean and Squid Noodles
Hunter +50 +25 +7 - - - - +3 -
Palico +20 +4 +20 - - - - +10 -
Steamed Bherna Eggplant
Hunter +50 +25 +7 - - - - - +3
Palico +20 +4 +20 - - - - - +10
Lari-Malfest Mixed Grill
Hunter +50 +25 - +15 +3 - - - -
Palico +20 +4 - +20 +10 - - - -
Malfest Ramen
Hunter +50 +25 - +15 - +3 - - -
Palico +20 +4 - +20 - +10 - - -
Grilled Bherna Eggplant
Hunter +50 +25 - +15 - - +3 - -
Palico +20 +4 - +20 - - +10 - -
Master's Fried Squid Burger
Hunter +50 +25 - +15 - - - +3 -
Palico +20 +4 - +20 - - - +10 -
Pickled Bherna Eggplant
Hunter +50 +25 - +15 - - - - +3
Palico +20 +4 - +20 - - - - +10
Hearty Larinoth Rice Bowl
Hunter +50 +25 - - +7 +7 - - -
Palico +20 +4 - - +20 +20 - - -
King of All Meat Pies
Hunter +50 +25 - - +7 - +7 - -
Palico +20 +4 - - +20 - +20 - -
Larinoth and Blowfish Soup
Hunter +50 +25 - - +7 - - +7 -
Palico +20 +4 - - +20 - - +20 -
King of All Risottos
Hunter +50 +25 - - - +7 +7 - -
Palico +20 +4 - - - +20 +20 - -
Special Blowfish Porridge
Hunter +50 +25 - - - +7 - +7 -
Palico +20 +4 - - - +20 - +20 -
King of All Blowfish Ceviches
Hunter +50 +25 - - - - +7 +7 -
Palico +20 +4 - - - - +20 +20 -
Larinoth Stroganoff
Hunter +50 +25 - - +7 - - - +7
Palico +20 +4 - - +20 - - - +20
Strong Wine Gruel
Hunter +50 +25 - - - +7 - - +7
Palico +20 +4 - - - +20 - - +20
King of All Jams
Hunter +50 +25 - - - - +7 - +7
Palico +20 +4 - - - - +20 - +20
Blowfish Meunière
Hunter +50 +25 - - - - - +7 +7
Palico +20 +4 - - - - - +20 +20
Ultimate Rice
Hunter +50 +50 - - - - - - -
Palico +20 +4 - - - - - - -
Kiranico © 2024