Najarala LV1


Rare 4 Najarala Scrap 1
Rare 4 Najarala Shell 2
Rare 4 Najarala Hide 3
Rare 4 Najarala Fang 3
Rare 4 Najarala Sounder 4
Rare 5 Najarala Marrow 6
Rare 5 Chilling Beak 7Kiranico © 2021