Kut-Ku Pair
Shaped like the bladed ear of a Yian Kut-Ku, these are sure to gain adoration.

Dual Kut-Ku
The Kut-Ku Pair's final form. The cutesy ears pack a surprising punch.

Dual Kut-Ku Kut-Ku
== Ultimate Form == The coveted Ultimate Form of the Kut-Ku Pair.

A
B
C
D
E
F
G
H

Kut-Ku Pair LV1 100
Fir 10
◯―― Rare 2
Kut-Ku Pair LV2 110
Fir 13
◯―― Rare 2
Kut-Ku Pair LV3 130
Fir 15
◯―― Rare 2
Kut-Ku Pair LV4 150
Fir 18
◯◯― Rare 2
Kut-Ku Pair LV5 180
Fir 20
◯◯― Rare 2
Dual Kut-Ku LV6 220
Fir 24
◯◯― Rare 2
Dual Kut-Ku LV7 250
Fir 25
◯◯― Rare 2
Dual Kut-Ku LV8 320
Fir 26
◯◯― Rare 2
Dual Kut-Ku Kut-Ku LV9 350
Fir 27
◯◯― Rare 2

Price Create Upgrade
Kut-Ku Pair LV1
1,200z
Key Kut-Ku Ear x4
Kut-Ku Pair LV2
Raven Tessen LV1
2,400z
Kut-Ku Pair LV3
3,600z
Kut-Ku Pair LV4
Pink Maracas LV1
15,600z
Kut-Ku Pair LV5
16,800z
Dual Kut-Ku LV6
18,000z
Dual Kut-Ku LV7
19,200z
Dual Kut-Ku LV8
20,400z
Dual Kut-Ku Kut-Ku LV9
21,600z


Kiranico © 2022