Caparapétreo Nakarkos

Caparazón externo que protege al Nakarkos. Sirve para crear armaduras de gran calidad.

Rare8 Capacidad x99 Vender 10,250z Nakarkos LV3

Misión
Gremio G4 // Última voluntad Recompenza2 x1 15%
Gremio DLC // De vuelta a las andadas Recompenza2 x1 12%
Monstruo
Rango G Nakarkos Romper caparazón x1 72%
Rango G Nakarkos Romper espalda x1 55%Kiranico © 2020