Perforar+

Habilidades que aumentan la potencia de disparos perforadores (mun. perforadora) y flechas perf. (Solo artillero)


Perforante+ +10 Aumenta la potencia de disparos perforadores y flechas perforantes.
Perforante+
Gran espada ×
Espada larga ×
Espada escudo ×
Espadas dobles ×
Martillo ×
Cornamusa ×
Lanza ×
Lanza pistola ×
Hacha espada ×
Glaive insecto ×
Hacha cargada ×
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare3
+3
37
―――
+2
37
―――
+3
37
―――
Rare6
+2
+1
66
64
―――
―――
+4
+3
64
66
―――
―――
+3
+3
+3
+1
66
65
63
64
―――
―――
―――
―――
+5
+4
+2
+1
63
64
65
66
―――
◯――
―――
◯――
+3
+2
+1
65
63
66
―――
―――
◯◯―
Rare7
+2
+2
69
73
―――
―――
+2
+2
69
73
◯――
―――
+5
+2
+2
71
69
73
◯――
―――
―――
+2
+2
69
73
―――
―――
+5
+2
+2
71
69
73
◯◯―
◯――
―――
Rare9
+2
+2
+1
98
96
92
―――
―――
◯――
+4
+3
+2
+1
92
96
98
96
―――
―――
◯――
◯◯―
+5
+3
+3
+2
+2
93
96
96
98
92
◯――
◯◯―
―――
―――
◯――
+7
+7
+3
+2
+1
93
92
96
98
96
―――
◯――
―――
―――
◯――
+3
+3
+2
+1
96
93
98
96
◯――
―――
◯――
◯◯―
Rare10
+2
+1
104
104
―――
◯◯―
+2
+2
104
104
◯――
◯――
+5
+2
+2
100
104
104
◯――
―――
◯◯―
+3
+2
104
104
◯――
◯――
+7
+2
+2
100
104
104
◯◯―
◯――
◯◯―
RareX
+2
96
―――
+1
96
―――
+2
96
―――
+2
96
―――
+3
96
―――


Kiranico © 2020