Hambre

Habilidades que afectan a la velocidad de gasto de tu resistencia máxima.


Anula hambre +15 Anula el gasto de resistencia con el tiempo.
Mitad hambre +10 Reduce a la mitad el ritmo de gasto máximo de resistencia con el tiempo.
Aumenta hambre -10 Acelera el gasto de resistencia con el tiempo.
Doble hambre -15 Acelera mucho el gasto de resistencia con el tiempo.
Anula hambre Mitad hambre Aumenta hambre Doble hambre
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare2
+3
-2
68
66
◯――
―――
+3
-2
34
33
◯――
―――
-1
66
◯――
-1
33
◯――
+4
-1
68
66
―――
―――
+4
-1
34
33
―――
―――
-3
66
―――
-3
33
―――
+3
-3
68
66
―――
◯――
+3
-3
34
33
―――
◯――
Rare3
+2
70
―――
+3
35
―――
+1
70
◯――
+1
35
◯――
+2
70
◯――
+1
35
◯――
+2
70
―――
+2
35
―――
+3
70
◯――
+3
35
◯――
Rare4
-2
-2
-2
-2
-2
-2
96
96
96
96
122
108
―――
―――
―――
―――
―――
―――
-2
-2
-2
-2
-2
-2
48
48
48
48
61
54
―――
―――
―――
―――
―――
◯――
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-5
122
96
96
96
96
108
118
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯◯―
―――
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-5
61
48
48
48
48
54
59
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯◯―
―――
-1
-2
-2
-2
-2
-2
122
96
96
96
96
108
◯――
―――
―――
―――
―――
◯――
-1
-2
-2
-2
-2
-2
61
48
48
48
48
54
◯――
―――
―――
―――
―――
◯――
-2
-2
-3
-5
96
108
122
118
◯――
―――
◯――
―――
-2
-2
-3
-5
48
54
61
59
◯――
―――
◯――
―――
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-5
-5
96
96
96
96
108
122
118
118
―――
―――
―――
―――
◯――
◯――
―――
―――
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-5
-5
48
48
48
48
54
61
59
59
―――
―――
―――
―――
―――
◯――
―――
―――
Rare5
-2
120
◯――
-2
60
◯――
-3
120
―――
-3
60
―――
-1
120
―――
-1
60
―――
-2
120
◯――
-2
60
◯――
-2
120
―――
-2
60
―――
Rare6
+2
-2
-3
-3
122
138
136
136
―――
◯――
―――
―――
+3
-2
-3
-3
61
69
68
68
―――
◯――
◯――
◯――
+1
-2
-2
-3
122
136
136
138
◯――
―――
―――
―――
+1
-2
-2
-3
61
68
68
69
◯――
―――
―――
―――
+2
-2
-2
-2
122
138
136
136
◯――
◯――
◯――
◯――
+1
-2
-2
-2
61
69
68
68
◯――
◯――
―――
―――
+2
-2
122
138
―――
◯◯―
+2
-2
61
69
―――
◯◯―
+3
-2
-3
-3
122
138
136
136
◯――
◯――
―――
―――
+3
-2
-3
-3
61
69
68
68
◯――
◯――
―――
―――
Rare7
+7
-2
-2
128
134
142
◯――
◯――
―――
+8
-2
-2
64
67
71
◯――
◯――
◯――
-2
-3
134
142
◯――
―――
-2
-3
67
71
◯――
◯――
-2
-2
134
142
◯――
―――
-2
-2
67
71
◯――
◯――
-2
-2
134
142
◯◯―
―――
-2
-2
67
71
◯◯―
◯――
+8
-2
-2
128
134
142
◯――
◯――
―――
+7
-2
-2
64
67
71
◯――
◯――
◯――
Rare8
-2
-2
-2
-2
-2
126
130
126
130
126
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
75
78
75
78
75
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
-4
126
130
126
130
126
138
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
-4
75
78
75
78
75
84
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
126
130
126
130
126
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
75
78
75
78
75
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
-2
142
126
―――
◯◯―
+5
-2
87
75
―――
◯◯―
+5
-2
-2
-2
-2
-2
-5
142
126
130
126
130
126
138
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
+5
-2
-2
-2
-2
-2
-5
87
75
78
75
78
75
84
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
Rare9
+7
+3
164
156
◯――
◯――
+8
+4
99
94
◯――
◯――
+2
156
◯――
+2
94
◯――
+3
156
◯◯―
+2
94
◯◯―
+3
156
◯◯―
+3
94
◯◯―
+8
+4
164
156
◯――
◯――
+7
+4
99
94
◯――
◯――


Kiranico © 2021