Ataque

Habilidades que afectan al ataque.


Ataque +3 +20 Aumenta mucho el ataque.
Ataque +2 +15 Aumenta el ataque.
Ataque +1 +10 Aumenta ligeramente el ataque.
Ataque -1 -10 Reduce ligeramente el ataque.
Ataque -2 -15 Reduce el ataque.
Ataque -3 -20 Reduce mucho el ataque.
Ataque +3 Ataque +2 Ataque +1 Ataque -1 Ataque -2 Ataque -3
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+3
+2
54
60
―――
◯――
+3
+3
27
30
―――
◯――
+3
-2
54
62
―――
―――
+3
-2
27
31
―――
―――
+3
-3
60
62
◯――
―――
+2
-3
30
31
◯――
―――
+4
54
◯――
+4
27
◯――
+3
-5
60
62
◯――
―――
+3
-5
30
31
◯――
―――
Rare2
+3
+3
+3
+2
-1
-1
68
68
66
62
68
68
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+3
+3
-1
-1
31
34
34
33
34
34
◯――
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
+3
66
―――
+3
33
―――
+5
+5
+2
-2
-2
68
68
62
68
68
―――
―――
◯――
―――
―――
+5
+5
+2
-2
-2
34
34
31
34
34
―――
―――
◯――
―――
―――
+2
+2
-2
-2
62
66
68
68
―――
―――
―――
―――
+2
+1
-2
-2
33
31
34
34
―――
―――
―――
―――
+2
+2
+1
-1
-1
68
68
66
68
68
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+2
+2
+1
-1
-1
34
34
33
34
34
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
Rare3
+2
74
―――
+3
37
―――
+4
74
―――
+4
37
―――
+2
74
◯◯―
+1
37
◯◯―
+4
74
―――
+4
37
―――
Rare4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
-1
-4
104
112
120
108
110
112
106
120
―――
◯――
―――
―――
◯――
◯――
◯――
―――
+4
+4
+3
+3
+3
+2
-1
-4
54
56
52
60
55
56
53
60
◯――
◯――
―――
―――
◯――
◯――
◯――
―――
+3
+3
+2
+1
+1
+1
-2
104
120
112
112
108
110
114
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
+3
+3
+2
+1
+1
+1
-2
52
60
56
56
54
55
57
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
+3
+3
+2
+2
-1
-3
-4
112
108
112
110
106
114
120
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
―――
―――
+3
+2
+2
+2
-1
-3
-4
54
56
56
55
53
57
60
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
―――
―――
+4
+3
+2
+2
+1
-1
104
110
112
120
112
106
◯――
―――
◯――
―――
◯――
◯◯―
+4
+3
+2
+2
+1
-1
52
55
56
60
56
53
◯――
―――
◯――
―――
◯――
◯◯―
+4
+4
+3
+2
+2
-2
-5
112
108
110
112
120
106
114
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
+4
+3
+3
+2
+2
-2
-5
56
54
55
56
60
53
57
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
Rare5
+4
+4
+2
-1
-1
-2
-2
-3
126
126
120
124
124
124
124
128
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
◯――
+4
+4
+3
-1
-1
-2
-2
-2
63
63
60
62
62
62
62
64
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
◯◯―
+5
-2
-2
-2
-2
126
120
124
124
128
―――
―――
◯――
◯――
―――
+5
-2
-2
-2
-3
63
60
62
62
64
―――
―――
◯――
◯――
―――
+5
+5
+2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
126
126
120
120
124
124
124
124
128
◯――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯◯―
+5
+5
+2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
63
63
60
60
62
62
62
62
64
◯――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯――
+5
+2
-2
-2
-2
-2
-3
126
120
124
124
124
124
120
―――
―――
◯――
◯――
―――
―――
―――
+5
+1
-2
-2
-2
-2
-3
63
60
62
62
62
62
60
―――
―――
◯――
◯――
―――
―――
―――
+3
+3
+3
-1
-1
-2
-2
-3
126
126
126
124
124
124
124
128
―――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+3
-1
-1
-2
-2
-3
63
63
63
62
62
62
62
64
―――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
Rare6
+3
+3
+3
+1
130
138
128
130
―――
―――
◯――
◯――
+4
+4
+4
+1
65
69
64
65
―――
―――
◯――
◯――
+3
+3
+3
+1
130
126
138
130
―――
―――
◯――
◯――
+3
+3
+3
+1
65
63
69
65
―――
―――
◯――
◯――
+6
+5
+4
+3
+2
126
138
130
128
130
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
+6
+4
+4
+3
+2
63
65
69
64
65
◯――
◯――
―――
◯――
◯◯―
+7
+3
+3
+3
+1
126
130
130
128
138
―――
◯◯―
―――
―――
◯――
+7
+3
+2
+2
+1
63
65
65
64
69
―――
―――
◯◯―
―――
◯――
+4
+3
+1
+1
+1
130
138
126
130
128
◯――
―――
◯――
◯◯―
◯――
+4
+3
+1
+1
+1
65
69
63
65
64
◯――
―――
◯――
◯◯―
◯――
Rare7
+4
+3
+2
152
142
136
―――
―――
―――
+4
+3
+3
76
68
71
―――
―――
―――
+4
+2
+1
152
142
136
―――
◯――
◯――
+4
+2
+1
76
71
68
―――
◯――
◯――
+4
+3
+3
152
136
142
―――
◯――
◯◯―
+4
+3
+3
76
68
71
―――
◯――
◯◯―
+4
+3
+2
152
142
136
―――
◯――
◯◯―
+4
+3
+1
76
71
68
―――
◯――
◯◯―
+4
+3
+2
152
136
142
―――
◯――
◯――
+4
+3
+2
76
68
71
―――
◯――
◯――
Rare8
+5
+5
+5
+4
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+1
-4
146
146
132
142
144
146
152
140
142
152
148
156
168
134
144
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
◯――
◯――
+5
+5
+5
+5
+4
+4
+4
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+1
-4
89
89
79
89
93
87
85
88
93
87
90
95
102
80
88
◯――
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
―――
◯――
◯――
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
-2
144
142
132
156
140
148
168
152
134
146
152
140
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
◯――
―――
―――
◯――
◯◯―
◯――
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
-2
88
87
79
95
85
90
102
93
80
89
93
85
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
◯――
―――
―――
◯――
◯◯―
◯――
+6
+6
+5
+5
+5
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
-1
-4
146
146
152
140
146
148
142
142
152
156
152
132
134
168
140
144
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
+6
+6
+5
+5
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
-1
-4
89
89
93
89
85
90
87
87
93
95
93
79
80
102
85
88
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
+6
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
-3
132
152
152
142
144
148
156
134
142
140
168
140
◯――
―――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+6
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
-3
79
93
93
87
88
90
95
80
87
85
102
85
◯――
―――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+6
+5
+5
+4
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+1
144
140
146
146
146
156
152
148
134
142
168
142
◯◯―
◯◯―
◯――
―――
―――
◯◯―
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+6
+5
+4
+4
+4
+4
+3
+2
+2
+2
+2
+1
88
85
89
89
89
95
90
80
87
93
102
87
◯◯―
◯◯―
―――
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯―
◯◯―
Rare9
+4
+4
+3
+1
+1
+1
158
172
158
158
164
164
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+4
+4
+2
+2
+1
96
104
96
99
99
96
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+3
+3
+3
+2
+2
+2
154
158
158
158
172
164
164
◯――
◯――
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+4
+3
+3
+3
+2
+2
+2
93
96
96
96
104
99
99
◯――
◯――
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+8
+6
+5
+3
+3
+3
+2
154
158
158
172
164
164
158
◯――
◯――
―――
◯◯―
―――
―――
◯◯―
+8
+6
+4
+3
+3
+3
+2
93
96
96
104
99
99
96
◯――
◯――
―――
◯◯―
―――
―――
◯◯―
+9
+5
+5
+5
+3
+3
+1
154
172
164
164
158
158
158
―――
◯――
―――
―――
◯◯―
◯――
◯◯―
+9
+5
+4
+4
+3
+2
+1
93
104
99
99
96
96
96
―――
◯――
―――
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
+4
+3
+3
+2
+1
+1
+1
158
172
158
154
158
164
164
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+4
+3
+3
+2
+1
+1
+1
96
104
96
93
96
99
99
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
Rare10
+4
174
◯――
+4
105
◯――
+4
174
―――
+4
105
―――
+4
174
―――
+4
105
―――
+4
174
◯――
+4
105
◯――
+4
174
◯――
+4
105
◯――


Kiranico © 2020