Protección

Habilidades que afectan a la cantidad de daño que te infligen cuando te atacan.


Bendición divina +10 A veces reduce el daño recibido.
Bendic. demoníaca -10 A veces aumenta el daño recibido.
Bendición divina Bendic. demoníaca
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+3
-3
-3
26
60
32
◯――
◯――
―――
+3
-3
-3
26
30
32
◯――
◯――
―――
+2
-4
26
60
◯――
◯――
+2
-4
26
30
◯――
◯――
+2
26
◯――
+2
26
◯――
-3
60
◯――
-3
30
◯――
+3
26
―――
+3
26
―――
Rare2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
60
60
60
60
70
64
―――
―――
―――
―――
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
-3
30
30
30
30
35
32
―――
―――
―――
―――
◯――
―――
-2
-2
-2
-2
-2
60
60
60
60
70
―――
―――
―――
―――
◯――
-2
-2
-2
-2
-2
30
30
30
30
35
―――
―――
―――
―――
◯――
-1
-1
-2
-2
-2
-2
64
70
60
60
60
60
―――
―――
―――
―――
―――
―――
-1
-1
-2
-2
-2
-2
32
35
30
30
30
30
―――
―――
―――
―――
―――
―――
-1
-1
-2
64
70
60
◯◯―
◯――
◯――
-1
-1
-2
32
35
30
◯◯―
◯――
◯――
-2
-2
-2
-2
60
60
60
60
―――
―――
―――
―――
-2
-2
-2
-2
30
30
30
30
―――
―――
―――
―――
Rare3
+2
-5
76
38
―――
―――
+3
-5
38
38
―――
―――
+1
76
―――
+1
38
―――
+2
76
◯――
+2
38
◯――
+3
76
―――
+2
38
―――
+1
76
◯――
+1
38
◯――
Rare4
+3
-2
-3
-3
102
104
112
58
◯――
―――
◯――
―――
+3
-2
-3
-3
51
52
56
58
◯――
―――
◯――
―――
+2
-2
-4
102
104
112
◯◯―
―――
◯――
+2
-2
-4
51
52
56
◯◯―
―――
◯――
+2
-2
102
104
◯――
―――
+2
-2
51
52
◯――
―――
-3
112
◯――
-3
56
◯――
+3
-2
102
104
―――
―――
+3
-2
51
52
―――
―――
Rare5
-3
-3
122
118
◯――
―――
-3
-3
61
59
―――
―――
-1
122
―――
-1
61
―――
-1
122
◯◯―
-1
61
◯◯―
-2
118
―――
-2
59
―――
Rare6
+4
+2
-2
132
136
134
―――
◯――
―――
+5
+3
-2
66
68
67
―――
◯――
―――
+3
+1
132
136
◯――
◯――
+2
+1
66
68
◯――
◯――
+2
-3
136
134
◯――
―――
+2
-3
68
67
◯――
―――
+3
136
◯――
+2
68
◯――
+3
+2
-3
132
136
134
◯――
◯――
―――
+3
+2
-3
66
68
67
◯――
◯――
―――
Rare7
+2
+2
138
136
◯――
―――
+3
+3
69
68
◯――
―――
+4
+1
136
138
―――
―――
+4
+1
68
69
―――
―――
+6
+2
+1
66
138
136
―――
◯――
◯――
+6
+2
66
69
―――
◯――
+3
+3
138
136
◯――
―――
+3
+2
68
69
―――
◯――
+2
138
◯――
+2
69
◯――
Rare8
+3
+2
+2
-3
-3
-5
122
142
150
140
71
78
◯――
◯◯―
◯――
◯――
―――
―――
+3
+2
+2
-3
-3
-5
71
87
91
85
71
78
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
―――
―――
+2
+1
+1
-4
122
142
150
140
◯◯―
―――
―――
◯――
+2
+1
+1
-4
71
87
91
85
◯◯―
―――
―――
◯――
+4
+2
+2
142
122
150
―――
◯◯―
◯◯―
+4
+2
+2
87
71
91
―――
◯――
◯◯―
+3
-3
150
140
◯――
◯――
+3
-3
91
85
◯――
◯――
+3
+3
+2
122
142
150
◯◯―
◯――
◯――
+3
+3
+2
71
87
91
◯◯―
◯――
◯――
Rare9
+7
+2
+2
-2
-2
158
154
162
166
166
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+8
+3
+3
-2
-2
96
93
98
100
100
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+1
+1
-2
-2
158
154
162
166
166
◯◯―
―――
◯――
◯――
◯――
+5
+1
+1
-2
-2
96
93
98
100
100
◯◯―
―――
◯――
◯――
◯――
+10
+2
+2
-2
-2
72
154
162
166
166
―――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+10
+2
+2
-2
-2
72
93
98
100
100
―――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+3
+3
-2
-2
154
162
166
166
◯――
◯◯―
―――
―――
+2
+2
-2
-2
93
98
100
100
◯――
◯◯―
―――
―――
+7
+2
+2
-2
-2
158
154
162
166
166
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
+6
+2
+2
-2
-2
96
93
98
100
100
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
RareX
+2
178
―――
+2
105
―――
+2
178
―――
+2
105
―――
+2
178
―――
+2
105
―――
+2
178
―――
+2
105
―――
+2
178
―――
+2
105
―――


Kiranico © 2022