Experto

Habilidades que afecta a la probabilidad de propinar golpes críticos.


Ojo crítico +3 +20 Aumenta la afinidad en un 30%.
Ojo crítico +2 +15 Aumenta la afinidad en un 20%.
Ojo crítico +1 +10 Aumenta la afinidad en un 10%.
Ojo crítico -1 -10 Reduce la afinidad en un 5%.
Ojo crítico -2 -15 Reduce la afinidad en un 10%.
Ojo crítico -3 -20 Reduce la afinidad en un 15%.
Ojo crítico +3 Ojo crítico +2 Ojo crítico +1 Ojo crítico -1 Ojo crítico -2 Ojo crítico -3
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+2
26
◯――
+2
26
◯――
+4
26
―――
+4
26
―――
+4
+2
54
26
―――
◯――
+4
+2
27
26
―――
◯――
+2
26
◯――
+2
26
◯――
+3
54
◯◯―
+3
27
◯◯―
Rare2
+5
+2
+2
+2
70
68
68
68
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+3
+2
+2
35
34
34
34
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+5
+3
+2
68
68
68
70
―――
―――
◯――
―――
+5
+5
+3
+2
34
34
34
35
―――
―――
◯――
―――
+3
68
◯◯―
+2
34
◯◯―
+3
+3
+3
68
68
70
―――
―――
―――
+3
+3
+3
34
34
35
―――
―――
―――
+3
70
◯――
+3
35
◯――
Rare3
+5
+5
70
70
◯――
◯――
+6
+6
35
35
◯――
◯――
+2
+2
70
70
◯――
◯――
+2
+2
35
35
◯――
◯――
+1
+1
70
70
◯――
◯――
+1
+1
35
35
◯――
◯――
+5
+5
70
70
―――
―――
+4
+4
35
35
―――
―――
Rare4
+3
102
◯――
+4
-2
51
64
◯――
◯――
+5
102
―――
+5
-1
51
64
―――
―――
+6
+3
98
102
―――
◯――
+6
+3
-1
49
51
64
―――
◯――
◯――
+1
102
◯◯―
+1
-3
51
64
◯◯―
―――
+4
+3
98
102
◯◯―
◯――
+4
+2
49
51
◯◯―
◯――
Rare5
+6
+6
+5
+5
+5
+3
+2
+2
112
124
124
124
128
116
120
116
―――
◯――
―――
―――
◯――
―――
◯――
◯――
+7
+6
+6
+6
+5
+3
+3
+2
56
62
62
62
64
58
58
60
―――
―――
―――
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
-3
124
116
116
124
124
128
120
118
―――
―――
◯――
◯――
◯――
―――
◯――
―――
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
-3
62
58
58
62
62
64
60
59
―――
―――
◯――
◯――
◯――
―――
◯――
―――
+3
+2
+1
+1
+1
+1
-3
116
120
116
124
124
124
118
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯――
◯――
+2
+2
+1
+1
+1
+1
-3
58
60
58
62
62
62
59
◯◯―
―――
―――
―――
―――
◯――
◯――
+6
+5
+5
+4
+3
+2
+2
+1
-4
112
124
124
124
128
120
116
116
118
―――
◯――
◯――
―――
―――
◯――
◯◯◯
◯◯―
―――
+5
+4
+4
+4
+3
+2
+2
+1
-4
56
62
62
62
64
60
58
58
59
―――
◯――
◯――
―――
―――
◯――
◯◯◯
◯◯―
―――
+4
+3
+2
+1
+1
+1
124
128
120
116
124
124
◯――
◯――
―――
◯◯―
◯――
◯――
+4
+3
+2
+1
+1
+1
62
64
60
58
62
62
◯――
◯――
―――
◯◯―
◯――
◯――
Rare6
+3
124
―――
+3
62
―――
+2
124
◯――
+2
62
◯――
+2
124
◯――
+2
62
◯――
+1
124
◯◯―
+1
62
◯◯―
+4
124
―――
+4
62
―――
Rare7
+15
+4
-2
56
142
142
―――
―――
―――
+15
+4
-2
56
71
71
―――
―――
―――
+4
-2
142
142
―――
◯――
+4
-2
71
71
―――
◯――
+4
-2
142
142
―――
◯◯―
+4
-2
71
71
―――
◯◯―
+4
-2
142
142
―――
◯――
+4
-2
71
71
―――
◯――
+4
-2
142
142
―――
◯――
+4
-2
71
71
―――
◯――
Rare8
+7
+6
+6
+5
+5
+5
+3
+3
+3
+2
144
152
146
152
152
160
122
152
142
156
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+8
+6
+6
+6
+6
+5
+4
+4
+3
+2
88
93
93
93
89
97
71
87
93
95
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
122
142
152
160
152
152
152
146
156
◯――
◯――
◯◯―
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
71
87
93
97
93
93
93
89
95
◯――
◯――
◯◯―
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+6
+5
+4
+3
+3
+1
+1
+1
+1
130
146
142
122
156
152
152
152
152
◯◯―
―――
◯◯―
◯――
◯――
―――
―――
―――
◯◯―
+6
+5
+3
+3
+3
+2
+1
+1
+1
78
89
71
95
87
93
93
93
93
◯◯―
―――
◯――
◯――
◯◯―
―――
―――
―――
◯◯―
+8
+5
+5
+5
+5
+3
+3
+2
+2
+2
144
152
152
152
146
160
142
122
152
156
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
◯◯◯
◯◯―
◯◯―
◯――
+7
+5
+5
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
88
93
89
93
93
97
87
71
93
95
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
―――
◯◯◯
◯◯―
◯◯―
◯――
+6
+5
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
130
152
152
122
160
152
152
156
146
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+6
+5
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
78
93
93
97
71
93
93
95
89
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
Rare9
+3
+2
+1
+1
154
158
158
158
◯――
◯――
◯◯―
◯◯◯
+3
+2
+1
+1
93
96
96
96
◯――
◯◯◯
◯◯―
◯――
+3
+3
+3
+1
158
158
154
158
◯――
◯◯―
◯――
◯――
+3
+3
+3
+1
96
96
93
96
◯――
◯◯―
◯――
◯――
+5
+5
+4
+3
158
158
158
154
―――
―――
◯――
◯――
+5
+5
+4
+3
96
96
96
93
―――
―――
◯――
◯――
+4
+4
+4
+3
158
158
158
154
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+4
+4
+4
+3
96
96
96
93
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+3
+2
+2
+2
154
158
158
158
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
+3
+3
+2
+1
93
96
96
96
◯◯―
◯――
◯◯―
◯◯―
Rare10
+4
+3
+3
170
174
178
◯――
◯――
◯――
+4
+4
+4
103
105
108
◯――
◯――
◯――
+4
+4
+1
170
178
174
―――
◯――
◯――
+4
+4
+1
103
108
105
―――
◯――
◯――
+4
+3
+2
170
174
178
◯――
◯――
◯◯◯
+4
+3
+2
103
105
108
◯――
◯――
◯◯◯
+6
+4
+4
178
170
174
◯――
◯――
―――
+5
+4
+4
108
103
105
◯――
◯――
―――
+5
+4
+4
178
170
174
◯――
◯――
―――
+5
+4
+3
108
103
105
◯――
◯――
―――
RareX
+3
162
―――
+3
97
―――
+3
162
―――
+3
97
―――
+3
162
―――
+3
97
―――
+3
162
―――
+3
97
―――
+3
162
―――
+3
97
―――


Kiranico © 2020