Parálisis

Habilidades que anulan o doblan los efectos de ataques de parálisis.


Anula parálisis +10 Previene la parálisis.
Doble parálisis -10 Dobla la duración de la parálisis.
Anula parálisis Doble parálisis
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+2
-3
58
56
◯◯―
◯――
+3
-3
29
28
◯◯―
◯――
+3
-4
58
56
―――
―――
+3
-4
29
28
―――
―――
+3
58
◯――
+3
29
◯――
+2
58
◯◯―
+1
29
◯◯―
-3
56
◯◯―
-3
28
◯◯―
Rare4
+2
-2
108
106
◯◯―
◯――
+3
-2
54
53
◯◯―
◯――
+3
-4
108
106
―――
―――
+3
-4
54
53
―――
―――
+3
-1
-3
108
106
118
◯――
◯◯―
◯――
+3
-1
-3
54
53
59
◯――
◯◯―
◯――
+2
-1
-3
108
106
118
◯◯―
◯◯―
―――
+1
-1
-3
54
53
59
◯◯―
◯◯―
―――
-1
106
◯◯―
-1
53
◯◯―
Rare5
+1
132
◯――
+1
66
◯――
+1
132
◯――
+1
66
◯――
+3
132
―――
+3
66
―――
+2
132
◯――
+2
66
◯――
+3
132
◯――
+3
66
◯――
Rare8
+2
+1
136
154
◯◯―
◯――
+3
+1
81
94
◯◯―
◯――
+3
+1
136
154
◯――
◯――
+3
+1
81
94
◯――
◯――
+5
+3
-3
136
154
138
◯――
◯――
◯――
+5
+3
-3
81
94
84
◯――
◯――
◯――
+2
+2
-3
136
154
138
◯◯―
◯◯―
◯――
+2
+1
-3
94
81
84
◯◯―
◯◯―
◯――
+3
154
◯◯―
+3
94
◯◯―


Kiranico © 2020