Res. temblor

Habilidades que anulan el temblor provocado por monstruos grandes.


Resist. temblores +10 Impide que los temblores provocados por monstruos grandes te hagan tambalear.
Resist. temblores
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare2
+2
68
―――
+3
34
―――
+1
68
◯――
+1
34
◯――
+3
68
◯――
+3
34
◯――
+4
68
◯――
+3
34
◯――
Rare4
+2
+2
122
122
―――
―――
+3
+2
61
61
―――
―――
+2
+1
122
122
―――
◯――
+2
+1
61
61
―――
◯――
+2
122
―――
+2
61
―――
+3
+2
122
122
◯◯―
―――
+3
+2
61
61
◯◯―
―――
+4
+2
122
122
◯――
―――
+3
+2
61
61
◯――
―――
Rare6
+2
+2
138
138
◯◯―
◯◯―
+2
+2
138
138
―――
―――
+2
+2
138
138
―――
―――
+4
+4
138
138
―――
―――
Rare8
+2
+2
146
144
◯――
◯――
+3
+2
88
89
◯――
◯――
+2
+1
146
144
◯――
◯――
+2
+1
89
88
◯――
◯――
+2
146
◯――
+2
89
◯――
+3
+2
144
146
◯◯―
◯――
+3
+2
88
89
◯◯―
◯――
+4
+2
144
146
◯◯―
◯――
+3
+2
88
89
◯◯―
◯――


Kiranico © 2020