Ballesta de Felyne
Ballesta de madera que representa un Felyne. Un arma mona donde las haya.

Cañón de Felyne
El daño que provoca esta versión finalizada de la Ballesta de Felyne es miauravilloso.

Artillería de Felyne
Forma perfecta Ballesta de Felyne que se ha refinado al máximo.

A
B
C
D
E
F
G
H

Ballesta de Felyne LV1 110
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 4 4 4 Rec 2 2 Lla 0
Prf 3 3 3 Ven 2 1 Agu 0
Prd 3 3 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 1 1 1 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv1 [1/12]
D boñiga [1/5]
◯―― Rare2
Ballesta de Felyne LV2 130
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 4 4 4 Rec 2 2 Lla 0
Prf 3 3 3 Ven 2 1 Agu 0
Prd 3 3 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 1 1 1 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv1 [1/18]
D boñiga [1/5]
◯―― Rare2
Ballesta de Felyne LV3 160
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 5 5 5 Rec 2 2 Lla 0
Prf 4 4 4 Ven 2 1 Agu 0
Prd 3 3 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 1 1 1 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv2 [5]
D cañón nv1 [1/18]
D cañón nv2 [1/5]
D boñiga [1/5]
◯―― Rare2
Ballesta de Felyne LV4 190
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 5 5 5 Rec 2 2 Lla 0
Prf 4 4 4 Ven 2 1 Agu 0
Prd 3 3 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 2 2 2 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv2 [5]
D cañón nv1 [1/18]
D cañón nv2 [1/7]
D boñiga [1/5]
◯―― Rare2
Cañón de Felyne LV5 200
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 6 6 6 Rec 2 2 Lla 0
Prf 4 4 4 Ven 2 1 Agu 0
Prd 3 3 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 2 2 2 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv2 [5]
D cañón nv1 [1/18]
D cañón nv2 [1/9]
D boñiga [1/5]
◯―― Rare2
Cañón de Felyne LV6 240
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 6 7 7 Rec 2 2 Lla 0
Prf 4 4 4 Ven 3 1 Agu 0
Prd 4 4 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 2 2 2 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv2 [5]
D cañón nv1 [1/20]
D cañón nv2 [1/10]
D boñiga [1/5]
◯◯― Rare2
Artillería de Felyne LV7 320
Recarga: -1
Cadencia: 0
Desvío: D +2
Nrm 7 8 8 Rec 2 2 Lla 0
Prf 4 4 4 Ven 3 1 Agu 0
Prd 5 5 4 Par 0 0 Ray 0
Exp 1 1 1 Sue 0 0 Con 0
Gru 3 2 2 Fat 0 0 Dra 0
D cañón nv1 [5]
D cañón nv2 [5]
D cañón nv1 [1/20]
D cañón nv2 [1/12]
D boñiga [1/5]
◯◯― Rare2

Precio Crear Mejora
Ballesta de Felyne LV1
1,200z
Clave Bellota gigante x1
Ballesta de Felyne LV2
2,400z
Ballesta de Felyne LV3
14,400z
Ballesta de Felyne LV4
15,600z
Cañón de Felyne LV5
16,800z
Cañón de Felyne LV6
18,000z
Artillería de Felyne LV7
19,200z


Kiranico © 2021