Taketori de bambú
Un buen arco que utilizan en Yukumo. Se adivina en él el sentido del humor de su creador.

Okina de bambú
Forma final del Taketori de bambú. Su creador tardó una eternidad en dominar su diseño.

Kaguya de bambú
Forma perfecta Taketori de bambú que se ha refinado al máximo.

A
B
C
D
E

Taketori de bambú LV1 120
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv3
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
――― Rare2
Taketori de bambú LV2 150
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv3
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
――― Rare2
Taketori de bambú LV3 180
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
――― Rare2
Taketori de bambú LV4 220
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
――― Rare2
Okina de bambú LV5 250
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv5
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
――― Rare2
Okina de bambú LV6 310
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv5
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯―― Rare2
Okina de bambú LV7 350
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv5
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯―― Rare2
Kaguya de bambú LV8 370
-30%
Tiro en arco: Amplio
Perforante nv1
Perforante nv1
Perforante nv2
Perforante nv5
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯―― Rare2

Precio Crear Mejora
Taketori de bambú LV1
1,100z
Taketori de bambú LV2
2,200z
Taketori de bambú LV3
13,200z
Taketori de bambú LV4
14,300z
Okina de bambú LV5
15,400z
Okina de bambú LV6
16,500z
Okina de bambú LV7
17,600z
Kaguya de bambú LV8
18,700z


Kiranico © 2020