Lanza pist. petrificada
Creada en la Wycademia con un fósil. Lanza pistola estándar para cazadores de Bherna.

Lanza pistola erudito
Lanza pistola petrificada finalizada. Resultado del estudio de la Wycademia.

Lanza pistola docta
Forma perfecta Lanza pistola petrificada que se ha refinado al máximo.

A
B
C
D
E
F

Lanza pist. petrificada LV1 60
Normal 1 ――― Rare1
Lanza pist. petrificada LV2 80
Normal 1 ――― Rare1
Lanza pist. petrificada LV3 90
Normal 1 ――― Rare1
Lanza pist. petrificada LV4 100
Normal 2 ――― Rare1
Lanza pist. petrificada LV5 110
Normal 2 ――― Rare1
Lanza pist. petrificada LV6 140
Normal 2 ◯―― Rare1
Lanza pist. petrificada LV7 170
Normal 2 ◯―― Rare1
Lanza pistola erudito LV8 210
Normal 3 ◯―― Rare1
Lanza pistola erudito LV9 240
Normal 3 ◯◯― Rare1
Lanza pistola erudito LV10 290
Normal 3 ◯◯― Rare1
Lanza pistola docta LV11 320
Normal 4 ◯◯◯ Rare1

Precio Crear Mejora
Lanza pist. petrificada LV1
850z
Clave Hierro x3
Lanza pist. petrificada LV2
1,700z
Lanza pist. petrificada LV3
Lagomberador LV1
2,550z
Lanza pist. petrificada LV4
3,400z
Lanza pist. petrificada LV5
4,250z
Lanza pist. petrificada LV6
12,750z
Lanza pist. petrificada LV7
13,600z
Lanza pistola erudito LV8
14,450z
Lanza pistola erudito LV9
15,300z
Lanza pistola erudito LV10
16,150z
Lanza pistola docta LV11
17,000z


Kiranico © 2020