Estad. forma

Habilidades que afectan a la velocidad de recuperación de resistencia.


Estado forma +1 +10 Aumenta la velocidad de recuperación de resistencia.
Estado forma -1 -10 Reduce la velocidad de recuperación de resistencia.
Estado forma +1 Estado forma -1
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare2
+1
-2
68
68
◯――
―――
+2
-2
34
34
◯――
―――
+3
-2
68
68
◯――
◯――
+2
-2
34
34
◯――
◯――
+1
-2
68
68
―――
◯――
+1
-2
34
34
―――
◯――
+4
-2
68
68
◯――
◯――
+4
-2
34
34
◯――
◯――
+1
-2
68
68
―――
◯――
+1
-2
34
34
―――
◯――
Rare3
+2
74
◯――
+3
37
◯――
+2
+1
+1
74
70
70
◯◯―
◯――
◯――
+2
+1
+1
37
35
35
◯◯―
◯――
◯――
+3
+3
+1
70
70
74
◯――
◯――
―――
+3
+3
+1
35
35
37
◯――
◯――
―――
+3
+1
+1
74
70
70
―――
―――
―――
+2
+1
+1
37
35
35
―――
―――
―――
+5
+5
+2
70
70
74
◯――
◯――
―――
+5
+5
+2
35
35
37
◯――
◯――
―――
Rare4
+4
+3
+1
-2
120
118
122
122
―――
―――
◯――
―――
+5
+4
+2
-2
60
59
61
61
―――
―――
◯――
―――
+4
+3
+2
-2
118
122
120
122
―――
◯――
◯――
◯――
+4
+2
+1
-2
59
61
60
61
―――
◯――
◯――
◯――
+4
+2
+1
-2
118
120
122
122
―――
―――
―――
◯――
+3
+2
+1
-2
59
60
61
61
―――
―――
―――
◯――
+4
+2
-2
122
120
122
◯――
◯――
◯◯―
+4
+2
-2
61
60
61
◯――
◯――
◯◯―
+1
-2
122
122
―――
◯――
+1
-2
61
61
―――
◯――
Rare6
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
120
120
130
130
122
122
128
―――
―――
◯――
―――
―――
―――
◯――
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
65
61
61
60
60
65
64
◯――
―――
―――
◯――
◯――
―――
◯――
+4
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
126
128
130
130
120
120
122
122
◯――
◯◯―
◯◯―
―――
―――
―――
―――
―――
+4
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
63
64
65
65
60
60
61
61
◯――
◯◯―
◯◯―
―――
―――
―――
―――
―――
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+1
130
122
122
120
120
130
128
◯――
―――
―――
◯――
◯――
―――
◯――
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+1
65
61
61
60
60
65
64
◯――
―――
―――
―――
―――
―――
◯――
+3
+3
+2
+2
+2
130
128
130
122
122
―――
―――
―――
―――
―――
+3
+2
+2
+2
+2
64
65
65
61
61
―――
―――
―――
―――
―――
+5
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+1
126
122
122
120
120
130
130
128
―――
―――
―――
―――
―――
―――
◯――
◯――
+5
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
63
60
60
65
65
61
61
64
―――
―――
―――
―――
◯――
―――
―――
◯――
Rare7
+3
+2
+2
132
136
138
◯◯―
―――
―――
+3
+3
+2
68
66
69
―――
◯◯―
―――
+2
+1
+1
138
136
132
―――
―――
◯――
+2
+1
+1
69
68
66
―――
―――
◯――
+3
+3
+2
136
132
138
◯――
◯◯―
―――
+3
+3
+2
68
66
69
◯――
◯◯―
―――
+4
+2
+2
136
138
132
◯――
―――
―――
+3
+2
+2
68
69
66
◯――
―――
―――
+2
+1
138
132
―――
◯◯―
+2
+1
69
66
―――
◯◯―
Rare8
+5
+4
+2
+2
+2
+1
+1
142
142
134
134
156
144
144
―――
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+6
+5
+2
+2
+2
+2
+1
87
87
80
80
88
95
88
―――
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+3
+2
+2
+2
+1
+1
142
144
142
144
156
134
134
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+2
+2
+2
+1
+1
+1
87
88
88
95
80
80
87
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+6
+5
+5
+3
+2
+2
+1
142
134
134
156
142
144
144
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
+5
+5
+3
+2
+2
+1
80
80
87
95
87
88
88
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+2
+2
144
142
144
◯◯―
◯――
◯◯―
+4
+2
+2
88
87
88
◯◯―
◯――
◯◯―
+3
+3
+2
+2
+1
144
156
134
134
144
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+2
+2
+1
88
95
80
80
88
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
Rare9
+2
+2
+2
+2
+2
156
156
166
158
158
―――
―――
―――
◯◯―
◯――
+3
+3
+3
+2
+2
94
94
96
100
96
―――
―――
◯◯―
―――
◯――
+7
+2
+2
+1
+1
+1
154
158
158
156
156
166
◯――
◯◯―
◯――
―――
―――
―――
+7
+2
+2
+1
+1
+1
93
96
96
94
94
100
◯――
◯◯―
◯――
―――
―――
―――
+3
+2
+2
+2
+1
166
156
156
158
158
―――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
+3
+2
+2
+2
+1
100
94
94
96
96
―――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
+3
+2
+2
+2
+2
158
156
156
166
158
―――
―――
―――
◯◯―
◯――
+2
+2
+2
+2
+2
94
94
100
96
96
―――
―――
◯◯―
―――
◯――
+7
+3
+3
+2
+2
+2
154
156
156
166
158
158
―――
―――
―――
◯◯―
◯――
◯◯―
+7
+2
+2
+2
+2
+2
93
94
94
100
96
96
―――
―――
―――
◯◯―
◯――
◯◯―
Rare10
+2
166
―――
+2
100
―――
+2
166
―――
+2
100
―――
+2
166
◯――
+2
100
◯――
+2
166
―――
+2
100
―――
+2
166
◯――
+2
100
◯――
RareX
+2
180
―――
+2
108
―――
+1
180
―――
+1
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+3
180
―――
+3
108
―――
Rare5
+2
126
―――
+2
63
―――
+5
126
―――
+5
63
―――


Kiranico © 2021