Constitución

Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc.


Constitución +2 +15 Ralentiza mucho el gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc.
Constitución +1 +10 Ralentiza el gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc.
Constitución -1 -10 Acelera el gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc.
Constitución -2 -15 Acelera mucho el gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc.
Constitución +2 Constitución +1 Constitución -1 Constitución -2
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
-2
60
◯◯―
-2
30
◯◯―
-2
60
―――
-2
30
―――
Rare2
+2
+2
+2
-2
68
68
68
70
◯――
◯――
―――
―――
+3
+3
+3
34
34
34
◯――
◯――
―――
+4
+1
+1
-3
-3
-3
68
68
68
64
64
70
◯――
◯◯―
◯◯―
―――
―――
―――
+4
+1
+1
-3
-3
34
34
34
32
32
◯――
◯◯―
◯◯―
―――
―――
+2
-1
-1
-1
68
64
64
70
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+1
-1
-1
34
32
32
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+2
-3
68
68
68
70
―――
―――
―――
―――
+3
+3
+2
34
34
34
―――
―――
―――
+4
+4
-3
-3
68
68
64
64
―――
―――
―――
―――
+3
+3
-3
-3
34
34
32
32
―――
―――
―――
―――
Rare3
+3
74
―――
+3
37
―――
+3
74
―――
+3
37
―――
+1
74
◯◯―
+1
37
◯◯―
+3
74
―――
+3
37
―――
Rare4
+3
+2
-2
-2
-2
114
120
116
116
124
◯◯―
―――
◯――
◯◯―
―――
+4
+2
-2
-2
57
60
58
58
◯◯―
―――
◯――
◯◯―
+2
+2
+1
-2
-2
-2
-3
104
114
120
112
112
116
124
―――
―――
◯――
―――
―――
◯――
―――
+2
+2
+1
-2
-2
-2
52
57
60
56
56
58
―――
―――
◯――
―――
―――
◯――
+3
+3
-1
-1
-1
-2
-2
114
120
112
112
124
116
116
―――
―――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
―――
+3
+2
-1
-1
-2
-2
60
57
56
56
58
58
―――
―――
◯――
◯――
◯――
―――
+3
+2
-2
-3
-5
120
104
116
124
120
◯――
◯◯―
◯――
―――
―――
+3
+2
-2
60
52
58
◯――
◯◯―
◯――
+4
+2
+2
-1
-2
-2
-2
-5
120
104
114
124
112
112
116
120
◯――
◯――
―――
◯◯◯
―――
―――
◯――
―――
+4
+2
+2
-2
-2
-2
60
52
57
56
56
58
◯――
◯――
―――
―――
―――
◯――
Rare5
+4
+2
+2
+2
+2
122
126
126
126
130
◯――
◯――
◯――
―――
―――
+4
+3
+3
+3
+3
61
63
63
63
65
◯――
◯――
◯――
―――
―――
+4
+4
+3
+2
+2
126
130
122
126
126
◯――
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
+4
+4
+3
+2
+2
63
65
61
63
63
◯――
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
+3
+2
+2
122
126
130
◯――
◯――
◯――
+3
+1
+1
61
63
65
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+2
+2
+2
126
126
122
126
130
―――
―――
◯◯―
―――
―――
+3
+3
+2
+2
+2
63
63
61
63
65
―――
―――
◯◯―
―――
―――
+4
+4
+3
126
126
122
―――
―――
◯――
+3
+3
+3
63
63
61
―――
―――
◯――
Rare6
+4
122
―――
+4
61
―――
+4
+4
+3
122
132
124
―――
―――
◯――
+4
+4
+3
61
66
62
―――
―――
◯――
+5
+4
+1
124
132
122
◯――
―――
―――
+5
+4
+1
62
66
61
◯――
―――
―――
+2
+1
132
122
◯◯―
―――
+2
+1
66
61
◯◯―
―――
+4
+4
132
122
―――
◯――
+4
+4
66
61
―――
◯――
Rare7
+8
+4
132
136
―――
―――
+8
+4
66
68
◯――
―――
+2
136
―――
+2
68
―――
+1
136
◯――
+1
68
◯――
+3
136
◯――
+3
68
◯――
+2
136
◯――
+2
68
◯――
Rare8
+5
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
-1
-2
156
142
152
144
158
146
146
142
150
150
142
140
―――
◯◯―
◯◯―
―――
◯◯―
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+5
+5
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+1
-1
-2
95
87
93
96
89
89
88
91
87
91
87
85
―――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
―――
◯――
―――
◯――
◯――
◯◯―
+4
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
-1
150
156
158
142
152
146
146
130
142
150
144
142
◯◯―
―――
◯――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
-1
91
95
96
87
93
89
89
78
87
91
88
87
◯◯―
―――
◯――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+1
+1
-2
-2
142
142
144
152
150
158
156
150
142
140
―――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
+4
+3
+3
+3
+1
+1
+1
+1
-2
-2
87
87
88
93
95
91
91
96
87
85
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
+4
+4
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
-2
-4
150
158
146
146
142
142
130
152
156
150
142
144
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯◯
◯◯◯
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
―――
+4
+4
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
-2
96
91
89
89
87
87
78
93
95
91
87
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯◯◯
◯◯◯
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
+4
+4
+4
+4
+3
+3
+3
+2
-2
-5
146
146
156
142
130
144
152
142
142
144
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
―――
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
-2
87
95
89
89
78
88
93
87
87
◯◯―
◯◯―
―――
―――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
Rare9
+2
+2
162
160
◯――
◯――
+2
+2
98
97
◯――
◯――
+4
+3
+2
+1
158
154
160
162
―――
◯――
◯――
◯――
+4
+3
+2
+1
96
93
97
98
―――
◯――
◯――
◯――
+5
+4
+3
154
158
162
◯――
◯――
◯――
+5
+4
+3
93
96
98
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+2
+2
160
162
154
158
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
+3
+3
+2
+2
97
98
93
96
◯――
◯――
◯◯―
◯◯―
+5
+3
+1
158
160
162
◯――
◯――
◯――
+5
+3
+1
96
97
98
◯――
◯――
◯――
Rare10
+2
-3
174
170
◯――
◯――
+2
+2
+2
+1
+1
-3
97
97
105
93
93
103
◯◯―
◯◯―
◯――
―――
―――
◯――
+4
-1
174
170
◯――
◯――
+4
+2
+2
+1
+1
-1
105
97
97
93
93
103
◯――
―――
―――
◯――
◯――
◯――
-1
170
◯◯◯
+4
+4
+2
+2
-1
93
93
97
97
103
◯――
◯――
―――
―――
◯◯◯
+3
-2
174
170
―――
◯――
+3
+2
+2
-2
105
97
97
103
―――
◯――
◯――
◯――
+3
-3
174
170
―――
◯◯―
+7
+7
+3
+2
+2
-3
93
93
105
97
97
103
―――
―――
―――
―――
―――
◯◯―
RareX
+3
158
―――
+3
95
―――
+3
158
―――
+3
95
―――
+3
158
―――
+3
95
―――
+3
158
―――
+3
95
―――
+3
158
―――
+3
95
―――


Kiranico © 2020