Carga veloz

Habilidades que afectan al tiempo de carga del indic. de esp.L/esp.D/ hacha S, frascos de esp. C y atq. carga de arco/esp. G/mart.; añade beneficios a comer carne.


Foco +10 Acelera indic. de esp. L/hacha C/ hacha S/espadas D/téc. esp. balles. lig., y at. carga de gr. espada/martillo/arco.
Distracción -10 Ralentiza indicadores de esp. L/esp. D/ hacha S/hacha C/téc. esp. balles. lig., y at. carga de gr. espada/martillo/arco.
Foco Distracción
Gran espada
Espada larga
Espada escudo × ×
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa × ×
Lanza × ×
Lanza pistola × ×
Hacha espada
Glaive insecto × ×
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada × ×
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare2
+4
68
―――
+4
34
―――
+3
+3
+1
64
64
68
―――
―――
◯――
+3
+3
+1
32
32
34
―――
―――
◯――
+2
+2
+1
64
64
68
◯――
◯――
◯――
+2
+2
+1
32
32
34
◯――
◯――
◯――
+5
+5
+2
64
64
68
―――
―――
◯――
+5
+5
+2
32
32
34
―――
―――
◯――
Rare3
+3
74
―――
+4
37
―――
+1
74
◯――
+1
37
◯――
+2
74
―――
+2
37
―――
+2
74
―――
+2
37
―――
+2
74
◯――
+1
37
◯――
Rare4
+4
+2
122
102
―――
◯◯―
+4
+3
61
51
―――
◯◯―
+3
+3
+2
+1
112
112
122
102
―――
―――
◯――
―――
+3
+3
+2
+1
56
56
61
51
―――
―――
◯――
―――
+2
+2
+2
+1
102
112
112
122
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+2
+2
+2
+1
51
56
56
61
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+3
102
◯――
+2
51
◯――
+5
+5
+3
+2
112
112
122
102
―――
―――
◯――
―――
+5
+5
+3
+2
56
56
61
51
―――
―――
◯――
―――
Rare5
+4
+3
124
130
―――
―――
+4
+3
62
65
―――
―――
+2
124
―――
+2
62
―――
+3
+2
124
130
◯――
◯――
+3
+2
62
65
◯――
◯――
+2
+1
130
124
―――
◯――
+2
+1
65
62
―――
◯――
+4
130
◯――
+4
65
◯――
Rare6
+2
138
―――
+2
69
―――
+3
138
―――
+3
69
―――
+1
138
◯――
+1
69
◯――
+3
138
◯――
+3
69
◯――
Rare7
+3
+3
138
142
―――
―――
+4
+3
69
71
―――
―――
+1
138
◯――
+1
69
◯――
+5
+2
142
138
―――
―――
+5
+2
71
69
―――
―――
+2
+2
138
142
―――
◯――
+2
+2
69
71
―――
◯――
+2
138
◯――
+1
69
◯――
Rare8
+4
+3
+3
+2
156
144
158
122
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
+4
+4
+3
+3
88
95
71
96
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
+4
+3
+3
+2
+1
144
134
134
156
122
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+4
+3
+3
+2
+1
88
80
80
95
71
◯――
◯――
◯――
◯――
◯――
+3
+2
+2
+2
+2
+1
156
122
134
134
158
144
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
+3
+2
+2
+2
+2
+1
95
71
80
80
96
88
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
+3
+2
+1
122
158
156
◯◯―
◯――
◯◯―
+2
+2
+1
71
96
95
◯◯―
◯――
◯◯―
+5
+5
+4
+2
+2
134
134
158
122
144
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
+5
+5
+4
+2
+1
80
80
96
71
88
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
Rare9
+3
162
―――
+4
98
―――
+2
+1
164
162
◯――
◯――
+2
+1
99
98
◯――
◯――
+4
+2
164
162
◯――
―――
+4
+2
99
98
◯――
―――
+2
+1
162
164
―――
◯◯―
+2
+1
98
99
―――
◯◯―
+3
+2
164
162
◯◯―
◯――
+3
+1
99
98
◯◯―
◯――
Rare10
+4
168
―――
+4
+2
+2
+2
+2
102
96
96
102
102
―――
◯――
◯――
◯――
◯――
+2
+2
+2
+2
96
96
102
102
◯――
◯――
◯――
◯――
+5
168
―――
+5
+2
+2
+2
+2
102
96
96
102
102
―――
◯――
◯――
―――
―――
+1
168
◯――
+2
+2
+2
+2
+1
96
96
102
102
102
◯――
◯――
―――
―――
◯――
+2
+2
+2
+2
96
96
102
102
◯――
◯――
◯――
◯――
RareX
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――


Kiranico © 2020