Críticos negativos

Habilidades que permiten a los ataques de afinidad negativos convertirse en ataques de gran afinidad.


Afinidad amarga +10 Los ataques de afinidad negativa tienen la posibilidad de convertirse en ataques de gran afinidad.
Afinidad amarga
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare9
+2
+2
162
162
◯◯―
◯◯―
+2
+2
98
98
◯◯―
◯◯―
+3
+2
+2
164
162
162
―――
―――
―――
+3
+2
+2
99
98
98
―――
―――
―――
+2
+2
162
162
◯――
◯――
+2
+2
98
98
◯――
◯――
+4
+4
162
162
◯――
◯――
+4
+4
98
98
◯――
◯――
RareX
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――
+2
180
―――
+2
108
―――


Kiranico © 2020