Atq. agua

Habilidades que afectan a la potencia de ataques de agua y disparos de agua.


Ataque agua +2 +15 Aumenta mucho la potencia de ataques de agua y disparos agua (D agua).
Ataque agua +1 +10 Aumenta la potencia de ataques de agua y disparos agua (D agua).
Ataque agua -1 -10 Reduce la potencia de ataques de agua y disparos agua (D agua).
Ataque agua +2 Ataque agua +1 Ataque agua -1
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+2
62
◯――
+3
31
◯――
+4
+3
62
60
◯――
―――
+4
+3
31
30
◯――
―――
+4
+2
56
60
◯――
◯◯―
+4
+2
28
30
◯――
◯◯―
+4
+1
56
60
◯――
◯――
+4
+1
28
30
◯――
◯――
+3
62
◯◯―
+2
31
◯◯―
Rare3
+2
70
◯◯―
+2
35
◯◯―
+2
70
◯◯―
+2
35
◯◯―
+5
70
◯――
+5
35
◯――
+5
70
◯――
+5
35
◯――
Rare4
+3
+2
+2
122
104
118
―――
◯――
◯――
+3
+3
+3
52
59
61
◯――
◯――
―――
+5
+4
+3
+2
104
118
108
122
―――
◯――
◯――
―――
+4
+4
+3
+2
52
59
54
61
―――
◯――
◯――
―――
+4
+3
+3
106
108
122
◯◯―
◯◯―
―――
+4
+3
+3
53
54
61
◯◯―
◯◯―
―――
+4
+3
+1
106
122
108
◯◯―
―――
◯――
+4
+3
+1
53
61
54
◯◯―
―――
◯――
+3
+3
+2
122
118
108
―――
◯◯―
―――
+3
+2
+2
61
54
59
―――
―――
◯◯―
Rare5
+2
122
◯◯―
+2
61
◯◯―
+2
122
―――
+2
61
―――
+5
122
◯――
+5
61
◯――
+5
122
◯――
+5
61
◯――
Rare7
+10
66
◯――
+10
66
◯――
Rare8
+4
+3
+3
+2
+2
+2
146
69
132
152
142
144
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯――
+4
+4
+3
+3
+2
+2
79
89
69
87
93
88
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――
+7
+4
+3
+2
+2
+1
+1
132
142
136
152
146
69
144
―――
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
+6
+4
+3
+2
+2
+1
+1
79
87
81
93
89
69
88
―――
◯――
◯――
―――
◯――
◯――
◯――
+5
+5
+4
+3
+3
+2
152
134
136
146
144
69
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
+5
+5
+4
+3
+3
+2
93
80
81
89
88
69
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
+5
+3
+2
+1
134
146
136
144
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
+5
+3
+2
+1
80
89
81
88
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
+6
+3
+3
+3
+3
+1
152
69
136
142
146
144
◯◯―
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯――
+6
+3
+3
+3
+2
+1
93
69
81
89
87
88
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯◯―
◯――


Kiranico © 2021