Atq. rayo

Habilidades que afectan a la potencia de ataques de rayo y disparos de rayo.


Ataque rayo +2 +15 Aumenta mucho la potencia de ataques de rayo y disparos rayo (D rayo).
Ataque rayo +1 +10 Aumenta la potencia de ataques de rayo y disparos rayo (D rayo).
Ataque rayo -1 -10 Reduce la potencia de ataques de rayo y disparos rayo (D rayo).
Ataque rayo +2 Ataque rayo +1 Ataque rayo -1
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+3
58
―――
+3
29
―――
+5
58
―――
+5
29
―――
Rare2
+2
64
―――
+2
32
―――
+5
64
―――
+5
32
―――
+4
64
―――
+4
32
―――
Rare3
+1
74
◯――
+1
37
◯――
+3
74
◯――
+3
37
◯――
+6
74
―――
+6
37
―――
Rare4
+2
108
◯――
+2
54
◯――
+4
+3
108
108
―――
―――
+4
+3
54
54
―――
―――
+5
+1
108
108
―――
◯――
+5
+1
54
54
―――
◯――
+4
+1
108
108
―――
◯◯―
+4
+1
54
54
―――
◯◯―
+5
108
―――
+5
54
―――
Rare6
+1
66
◯◯◯
+1
132
◯――
+3
132
―――
+3
66
―――
+7
128
―――
+7
64
―――
+7
+6
128
132
―――
―――
+7
+6
64
66
―――
―――
Rare7
+10
66
◯――
+10
66
◯――
Rare8
+2
+1
132
136
◯――
◯◯―
+2
+1
+1
79
94
81
◯――
◯◯◯
◯◯―
+4
+3
+1
132
136
154
―――
◯――
◯――
+4
+3
79
81
―――
◯――
+5
+5
+2
154
132
136
◯――
―――
◯――
+5
+5
+2
94
79
81
◯――
―――
◯――
+8
+4
+2
148
132
136
―――
―――
◯◯―
+8
+4
+2
90
79
81
―――
―――
◯◯―
+8
+6
+6
148
154
136
―――
◯――
◯――
+8
+6
+6
90
94
81
―――
◯――
◯――


Kiranico © 2021