Atq. draco

Habilidades que afectan a la potencia de ataques de draco y disparos de draco.


Ataque draco +2 +15 Aumenta mucho la potencia de los ataques de draco y los disparos de draco (D draco).
Ataque draco +1 +10 Aumenta la potencia de ataques de draco y disparos draco (D draco).
Ataque draco -1 -10 Reduce la potencia de ataques de draco y disparos draco (D draco).
Ataque draco +2 Ataque draco +1 Ataque draco -1
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+3
58
◯――
+4
29
◯――
+4
58
―――
+4
29
―――
+3
58
◯――
+2
29
◯――
Rare2
+2
66
―――
+2
33
―――
+3
66
◯――
+3
33
◯――
+5
66
―――
+5
33
―――
Rare4
+4
+2
112
116
◯――
◯――
+5
+2
56
58
◯――
◯――
+5
+2
112
116
―――
◯――
+5
+2
56
58
―――
◯――
+4
+2
+1
108
116
112
―――
◯――
◯◯―
+4
+2
+1
54
58
56
―――
◯――
◯◯―
+2
116
◯――
+2
58
◯――
+6
+4
+2
108
112
116
◯――
◯――
◯――
+6
+3
+2
54
56
58
◯――
◯――
◯――
Rare5
+2
124
◯――
+2
62
◯――
+3
124
◯◯―
+3
62
◯◯―
+1
124
―――
+1
62
―――
+7
+5
124
124
◯――
―――
+7
+5
62
62
◯――
―――
Rare6
+3
126
◯◯―
+4
63
◯◯―
+3
126
◯――
+3
63
◯――
+4
126
◯――
+3
63
◯――
Rare7
+10
66
◯――
+10
66
◯――
Rare8
+5
+4
+3
+3
138
144
158
142
◯――
◯――
◯◯―
◯――
+6
+4
+4
+3
84
88
96
87
◯――
◯――
◯◯―
◯――
+5
+4
+3
138
144
142
◯――
◯◯―
◯――
+5
+4
+3
84
88
87
◯――
◯◯―
◯――
+6
+3
+1
136
142
138
―――
◯――
◯◯―
+6
+3
+1
81
87
84
―――
◯――
◯◯―
+3
+3
+2
158
142
144
◯――
◯――
◯――
+3
+3
+2
96
87
88
◯――
◯――
◯――
+10
+6
+5
+4
+4
+3
144
136
144
158
138
142
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
◯――
+10
+6
+5
+3
+3
+3
88
81
88
96
84
87
◯――
◯――
◯◯―
◯――
◯◯―
◯――


Kiranico © 2022