Atq. hielo

Habilidades que afectan a la potencia de ataques de hielo y disparos congelantes.


Ataque hielo +2 +15 Aumenta mucho la potencia de ataques de hielo y disparos congeladores (D congeladores).
Ataque hielo +1 +10 Aumenta la potencia de ataques de hielo y disparos congeladores (D congeladores).
Ataque hielo -1 -10 Reduce la potencia de ataques de hielo y disparos congeladores (D congeladores).
Ataque hielo +2 Ataque hielo +1 Ataque hielo -1
Gran espada
Espada larga
Espada escudo
Espadas dobles
Martillo
Cornamusa
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada
Glaive insecto
Hacha cargada
Ballesta ligera
Ballesta pesada
Arco

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+3
56
―――
+3
28
―――
+5
56
―――
+5
28
―――
Rare2
+3
+3
64
68
◯――
―――
+4
+3
32
34
◯――
―――
+1
64
◯――
+1
32
◯――
+5
+2
64
68
―――
◯――
+4
+2
32
34
―――
◯――
+2
+1
68
64
―――
◯◯―
+2
+1
34
32
―――
◯◯―
+6
68
◯――
+6
34
◯――
Rare4
+3
106
―――
+3
53
―――
+5
106
―――
+5
53
―――
+3
106
◯――
+3
53
◯――
Rare5
+4
+3
124
126
◯――
―――
+5
+3
62
63
◯――
―――
+5
+2
120
124
―――
◯――
+5
+2
60
62
―――
◯――
+6
+2
+2
124
120
126
―――
―――
◯――
+5
+2
+2
62
60
63
―――
―――
◯――
+2
+1
126
124
―――
◯◯◯
+2
+1
63
62
―――
◯◯◯
+7
+6
120
126
―――
◯――
+7
+6
60
63
―――
◯――
Rare7
+10
66
◯――
+10
66
◯――
Rare8
+6
+4
+4
154
134
150
◯◯―
◯――
◯――
+7
+4
+4
94
80
91
◯◯―
◯――
◯――
+7
+5
+4
146
134
154
―――
◯――
◯――
+7
+5
+4
89
80
94
―――
◯――
◯――
+7
+4
+3
+2
154
146
134
150
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+6
+4
+3
+2
94
89
80
91
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+3
+1
150
154
―――
◯◯◯
+3
+1
91
94
―――
◯◯◯
+8
+6
+2
146
150
134
―――
◯◯―
◯◯◯
+8
+6
+2
89
91
80
―――
◯◯―
◯◯◯


Kiranico © 2020