Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Helfer-Haube X 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+1 SP-Verlängerung:+3
× Helfer-Gewand X 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+2
× Helfer-Ärmel X 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+2 SP-Verlängerung:+3
× Helfer-Rock X 122 ~ 160 - - - - - ◯◯― Großraum:+3 ErholStufe:+2 SP-Verlängerung:+1
× Helfer-Socken X 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+3 SP-Verlängerung:+3
610 ~ 800 - - - - - 6 Großraum:+15 ErholStufe:+10 SP-Verlängerung:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Helfer-Haube Z 124 ~ 162 - - - - - ――― Großraum:+3 Zerstörer:+2 Wahrnehmen:+2 Botanik:+4
× Helfer-Gewand Z 124 ~ 162 - - - - - ――― Großraum:+3 Zerstörer:+2 Wahrnehmen:+2 Botanik:+1
× Helfer-Ärmel Z 124 ~ 162 - - - - - ――― Großraum:+3 Zerstörer:+3 Wahrnehmen:+3 Botanik:+5
× Helfer-Rock Z 124 ~ 162 - - - - - ◯◯◯ Großraum:+3
× Helfer-Socken Z 124 ~ 162 - - - - - ――― Großraum:+3 Zerstörer:+3 Wahrnehmen:+3 Botanik:+5
620 ~ 810 - - - - - 3 Großraum:+15 Zerstörer:+10 Wahrnehmen:+10 Botanik:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Uralter Helm X 128 ~ 166 +2 +2 -2 -2 +2 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+3
Uralter Panzer X 128 ~ 166 +2 +2 -2 -2 +2 ――― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+1 Gewandheit:+1
Uralte Armschoner X 128 ~ 166 +2 +2 -2 -2 +2 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+3
Uralter Hüftring X 128 ~ 166 +2 +2 -2 -2 +2 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+3 Gewandheit:+2
Uralte Stiefel X 128 ~ 166 +2 +2 -2 -2 +2 ◯◯― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+1
640 ~ 830 +10 +10 -10 -10 +10 5 Kälteschutz:+10 Hitzeschutz:+10 Schleifer:+10 Gewandheit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Ass-Kopfbedeckung X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× Ass-Panzer X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+1 Schärfer:+2
× Ass-Armschienen X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× Ass-Beinzeug X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× Ass-Beinschienen X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+3 Schärfer:+2
590 ~ 780 - - - - - 0 Schärfe:+10 Fechten:+10 AusdErholg:+10 Schärfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× AmazonenKopfbdckgX 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× Amazonen-Panzer X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+1 Schärfer:+2
× AmazonenArmschinenX 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× Amazonen-Beinzeug X 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+2 Schärfer:+2
× AmazonenBeinschinenX 118 ~ 156 - - - - - ――― Schärfe:+2 Fechten:+2 AusdErholg:+3 Schärfer:+2
590 ~ 780 - - - - - 0 Schärfe:+10 Fechten:+10 AusdErholg:+10 Schärfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
StreicherKopfbedckng 122 ~ 160 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+3 ErholStufe:+1 Spürsinn:-2 Handwerk:+1
Streicher-Domaki 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Zerlegen:+1 ErholStufe:+1 Handwerk:+2 Spürsinn:-2
Streicher-Tekko 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 ErholStufe:+2 Spürsinn:-2 Handwerk:+2
Streicher-Obi 122 ~ 160 - - - - - ――― Zerlegen:+2 ErholStufe:+4 Spürsinn:-2 Handwerk:+2
Streicher-Tabi 122 ~ 160 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 ErholStufe:+2 Spürsinn:-2 Handwerk:+3
610 ~ 800 - - - - - 5 Zerlegen:+10 ErholStufe:+10 Spürsinn:-10 Handwerk:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Shinobi-Maske Zenit 126 ~ 164 +2 -1 +2 -1 +1 ◯―― Hunger:+7 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Gewand Zenit 126 ~ 164 +2 -1 +2 -1 +1 ――― Klopfer:+3 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Kote Zenit 126 ~ 164 +2 -1 +2 -1 +1 ――― Klopfer:+4 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Obi Zenit 126 ~ 164 +2 -1 +2 -1 +1 ◯◯― Klopfer:+3 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Tabi Zenit 126 ~ 164 +2 -1 +2 -1 +1 ◯―― Hunger:+8 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
630 ~ 820 +10 -5 +10 -5 +5 4 Hunger:+15 Spürsinn:+10 Kettenkrit:+10 Klopfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Meisterohrschutz X 116 ~ 154 +2 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+3
Meisterpanzer X 116 ~ 154 +2 -2 +2 -2 +2 ――― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+1 Rohheit:+1
Meisterarmpanzer X 116 ~ 154 +2 -2 +2 -2 +2 ◯◯― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+2
Meisterbeinzeug X 116 ~ 154 +2 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+3 Rohheit:+2
Meisterbeinschienen X 116 ~ 154 +2 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+2
580 ~ 770 +10 -10 +10 -10 +10 5 Erkenntnis:+10 Heldschild:+10 Schutz:+10 Rohheit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Toka-Kabuto X 128 ~ 166 -2 +2 +2 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+2
Toka-Doate X 128 ~ 166 -2 +2 +2 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+1 KritElement:+2 AusdErholg:+1
Toka-Kote X 128 ~ 166 -2 +2 +2 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+3 KritElement:+2 AusdErholg:+3
Toka-Koshiate X 128 ~ 166 -2 +2 +2 +2 -2 ◯◯― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+2
Toka-Gusoku X 128 ~ 166 -2 +2 +2 +2 -2 ◯◯― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+2
640 ~ 830 -10 +10 +10 +10 -10 4 Kettenkrit:+10 Krit +:+10 KritElement:+10 AusdErholg:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Yaksha-O-men 120 ~ 158 +2 +2 - -2 -2 ◯―― Verstärken:+2 Kettenkrit:+2 Fechten:+2 Potenzial:-2
Yaksha-Hagoromo 120 ~ 158 +2 +2 - -2 -2 ――― Verstärken:+1 Kettenkrit:+2 Fechten:+2 Potenzial:-2
Yaksha-Armschienen 120 ~ 158 +2 +2 - -2 -2 ◯◯― Verstärken:+2 Kettenkrit:+1 Fechten:+2 Potenzial:-2
Yaksha-Koshimaki 120 ~ 158 +2 +2 - -2 -2 ◯◯― Verstärken:+2 Kettenkrit:+2 Fechten:+1 Potenzial:-2
Yaksha-O-miashi 120 ~ 158 +2 +2 - -2 -2 ◯―― Verstärken:+3 Kettenkrit:+3 Fechten:+3 Potenzial:-2
600 ~ 790 +10 +10 - -10 -10 6 Verstärken:+10 Kettenkrit:+10 Fechten:+10 Potenzial:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Helios-Helm X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+2 Kettenkrit:+2 Element:+2 Schutz:-2
× Helios-Panzer X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
× Helios-Armschienen X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+4 Kettenkrit:+2 Element:+4 Schutz:-2
× Helios-Hüftring X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ――― Gehör:+3 Kettenkrit:+4 Element:+2 Schutz:-2
× Helios-Beinschienen X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
640 ~ 830 - +15 -10 +5 -15 4 Gehör:+15 Kettenkrit:+10 Element:+10 Schutz:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Selene-Helm X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+2 Kettenkrit:+2 Element:+2 Schutz:-2
× Selene-Panzer X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
× Selene-Armschienen X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+4 Kettenkrit:+2 Element:+4 Schutz:-2
× Selene-Hüftring X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ――― Gehör:+3 Kettenkrit:+4 Element:+2 Schutz:-2
× Selene-Beinschienen X 128 ~ 166 - +3 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
640 ~ 830 - +15 -10 +5 -15 4 Gehör:+15 Kettenkrit:+10 Element:+10 Schutz:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Monarchin-Krone 126 ~ 164 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+3 Ausweichen:+2 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Panzer 126 ~ 164 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Ausweichen:+2 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Armschienen 126 ~ 164 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+3 Ausweichen:+3 ErholStufe:+2 Katapult:+2
Monarchin-Beinzeug 126 ~ 164 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+2 Ausweichen:+4 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Beinschienen 126 ~ 164 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+2 Ausweichen:+4 ErholStufe:+2 Katapult:+2
630 ~ 820 +15 -10 +5 - -10 5 Mechaniker:+10 Ausweichen:+15 ErholStufe:+10 Katapult:+7
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Weisheitsmütze X 120 ~ 158 - - - - - ◯―― SP-Verlängerung:+2 Willensstärke:+2 Kombi-Bonus:+2 Ewige Kraft:+3
Weisheitsmantel X 120 ~ 158 - - - - - ◯―― SP-Verlängerung:+1 Kombi-Bonus:+1 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+2
Weisheitsärmel X 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+3 Kombi-Bonus:+3 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+1
Weisheitsgürtel X 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+1 Kombi-Bonus:+1 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+3
Weisheitsstiefel X 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+3 Kombi-Bonus:+3 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+1
600 ~ 790 - - - - - 8 SP-Verlängerung:+10 Willensstärke:+10 Kombi-Bonus:+10 Ewige Kraft:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Forscher-Kapuze 112 ~ 150 - - - - - ◯―― Fänger:+2 Kombi-Rate:+5 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Gewand 112 ~ 150 - - - - - ――― Fänger:+1 Kombi-Rate:+3 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Handschutz 112 ~ 150 - - - - - ◯―― Fänger:+3 Kombi-Rate:+2 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Gürtel 112 ~ 150 - - - - - ◯◯― Fänger:+1 Kombi-Rate:+2 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Stiefel 112 ~ 150 - - - - - ◯―― Fänger:+3 Kombi-Rate:+3 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
560 ~ 750 - - - - - 5 Fänger:+10 Kombi-Rate:+15 Kombi-Bonus:+10 Großraum:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Frohsinnshut X 116 ~ 154 - - - - - ◯―― WegstcknSchärfer:+2 Gesundheit:+4 Brachial:+2
× Frohsinnsanzug X 116 ~ 154 - - - - - ◯―― WegstcknSchärfer:+1 Gesundheit:+3 Brachial:+2
× Frohsinnsstulpen X 116 ~ 154 - - - - - ◯◯― WegstcknSchärfer:+4 Brachial:+2
× Frohsinnsgürtel X 116 ~ 154 - - - - - ◯◯― Gesundheit:+5 Brachial:+2
× Frohsinnsstiefel X 116 ~ 154 - - - - - ◯―― WegstcknSchärfer:+3 Gesundheit:+3 Brachial:+2
580 ~ 770 - - - - - 7 WegstcknSchärfer:+10 Gesundheit:+15 Brachial:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Elegant-Gläser 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― Betäuben:+2 Experte:+1 Habgier:+1
× Elegant-Gewand 120 ~ 158 - - - - - ◯―― Betäuben:+3 Experte:+3 Habgier:+1
× Elegant-Handschuhe 120 ~ 158 - - - - - ――― Betäuben:+3 Experte:+5 Habgier:+3
× Elegant-Hüftring 120 ~ 158 - - - - - ◯―― Betäuben:+2 Experte:+4 Habgier:+3
× Elegant-Stiefel 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― Betäuben:+2 Experte:+2 Habgier:+2
600 ~ 790 - - - - - 6 Betäuben:+12 Experte:+15 Habgier:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Charmant-Piercing 120 ~ 158 - - - - - ◯◯◯ Schlaf:+1 Experte:+1 Habgier:+1
× Charmant-Gewand 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― Schlaf:+2 Experte:+3 Habgier:+1
× Charmant-Handschuhe 120 ~ 158 - - - - - ――― Schlaf:+3 Experte:+5 Habgier:+3
× Charmant-Rock 120 ~ 158 - - - - - ◯―― Schlaf:+2 Experte:+4 Habgier:+3
× Charmant-Stiefel 120 ~ 158 - - - - - ◯◯― Schlaf:+2 Experte:+2 Habgier:+2
600 ~ 790 - - - - - 8 Schlaf:+10 Experte:+15 Habgier:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Barioth-Helm X 116 ~ 154 -3 - -1 +3 - ◯―― Katapult:+2 Experte:+3 Ausweichen:+2
Barioth-Panzer X 116 ~ 154 -3 - -1 +3 - ◯―― Katapult:+1 Experte:+3 Konstitution:+3 Ausweichen:+2
Barioth-Armschie. X 116 ~ 154 -3 - -1 +3 - ◯―― Katapult:+2 Experte:+3 Konstitution:+5 Ausweichen:+2
Barioth-Beinzeug X 116 ~ 154 -3 - -1 +3 - ◯◯― Katapult:+3 Experte:+3 Konstitution:+2 Ausweichen:+2
Barioth-Beinschie. X 116 ~ 154 -3 - -1 +3 - ◯◯― Katapult:+2 Experte:+3 Ausweichen:+2
580 ~ 770 -15 - -5 +15 - 7 Katapult:+10 Experte:+15 Ausweichen:+10 Konstitution:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Seltas-Helm X 122 ~ 160 -3 +4 -2 -2 +5 ――― Schärfe:+3 Artillerie:+2 Heldschild:+2 Block:+2
Seltas-Panzer X 122 ~ 160 -3 +4 -2 -2 +5 ◯―― Schärfe:+4 Artillerie:+1 Heldschild:+1 Block:+2
Seltas-Armschienen X 122 ~ 160 -3 +4 -2 -2 +5 ――― Schärfe:+2 Artillerie:+6 Heldschild:+2 Block:+2
Seltas-Beinzeug X 122 ~ 160 -3 +4 -2 -2 +5 ――― Schärfe:+1 Artillerie:+4 Heldschild:+2 Block:+2
SeltasBeinschienen X 122 ~ 160 -3 +4 -2 -2 +5 ◯―― Artillerie:+2 Heldschild:+3 Block:+2
610 ~ 800 -15 +20 -10 -10 +25 2 Schärfe:+10 Artillerie:+15 Heldschild:+10 Block:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Rathalos-Helm X 120 ~ 158 +4 - -2 - -4 ◯―― Klopfer:+4 Angriff:+4 Gehör:+1
Rathalos-Panzer X 120 ~ 158 +4 - -2 - -4 ◯―― Klopfer:+3 Angriff:+3 Gehör:+1
RathalosArmschienenX 120 ~ 158 +4 - -2 - -4 ◯―― Klopfer:+1 Angriff:+6 Gehör:+1
Rathalos-Beinzeug X 120 ~ 158 +4 - -2 - -4 ◯◯― Klopfer:+2 Angriff:+3 Gehör:+1
RathalosBeinschinenX 120 ~ 158 +4 - -2 - -4 ◯◯― Angriff:+4 Gehör:+1
600 ~ 790 +20 - -10 - -20 7 Klopfer:+10 Angriff:+20 Gehör:+5
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Rathalos-Helm GX 124 ~ 162 +4 - -2 - -4 ◯―― Hitzeschutz:+4 Potenzial:+3 Klopfer:+1
Rathalos-Panzer GX 124 ~ 162 +4 - -2 - -4 ◯―― Hitzeschutz:+3 Klopfer:+2
RathalosArmschieneGX 124 ~ 162 +4 - -2 - -4 ◯―― Hitzeschutz:+1 Potenzial:+4 Klopfer:+2
Rathalos-Beinzeug GX 124 ~ 162 +4 - -2 - -4 ◯◯― Hitzeschutz:+2 Potenzial:+3 Klopfer:+2
RathalosBeinschienGX 124 ~ 162 +4 - -2 - -4 ◯―― Potenzial:+5 Klopfer:+3
620 ~ 810 +20 - -10 - -20 6 Hitzeschutz:+10 Potenzial:+15 Klopfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Rathalos-Helm XR 116 ~ 154 +4 - -2 - -4 ――― Klopfer:+7
Rathalos-Panzer XR 116 ~ 154 +4 - -2 - -4 ◯―― Klopfer:+3 Angriff:+4
RathalosArmschienenXR 116 ~ 154 +4 - -2 - -4 ◯―― Angriff:+8
Rathalos-Beinzeug XR 116 ~ 154 +4 - -2 - -4 ――― Angriff:+9
RathalosBeinschienenXR 116 ~ 154 +4 - -2 - -4 ◯―― Klopfer:+6 Angriff:+2
580 ~ 770 +20 - -10 - -20 3 Klopfer:+16 Angriff:+23
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Lagiacrus-Helm X 120 ~ 158 -3 +2 +4 -1 -2 ◯◯― AusdErholg:+2 Element:+2
Lagiacrus-Panzer X 120 ~ 158 -3 +2 +4 -1 -2 ◯◯― AusdErholg:+2 Element:+2 Block:+1
LagiacrusArmschinenX 120 ~ 158 -3 +2 +4 -1 -2 ◯◯― AusdErholg:+1 Block:+3 Element:+2
Lagiacrus-Beinzeug X 120 ~ 158 -3 +2 +4 -1 -2 ――― AusdErholg:+3 Block:+3 Element:+2
LagiacrusBeinschienX 120 ~ 158 -3 +2 +4 -1 -2 ◯―― AusdErholg:+2 Block:+3 Element:+2
600 ~ 790 -15 +10 +20 -5 -10 7 AusdErholg:+10 Element:+10 Block:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Lagiacrus-Helm XR 116 ~ 154 -3 +2 +4 -1 -2 ――― Element:+7
Lagiacrus-Panzer XR 116 ~ 154 -3 +2 +4 -1 -2 ◯―― AusdErholg:+7
LagiacrusArmschinenXR 116 ~ 154 -3 +2 +4 -1 -2 ◯―― Element:+4 Block:+5
Lagiacrus-Beinzeug XR 116 ~ 154 -3 +2 +4 -1 -2 ――― Element:+3 Block:+7
LagiacrusBeinschinen XR 116 ~ 154 -3 +2 +4 -1 -2 ――― AusdErholg:+7 Block:+3
580 ~ 770 -15 +10 +20 -5 -10 2 Element:+14 AusdErholg:+14 Block:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Zinogre-Helm X 120 ~ 158 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+5 Experte:+2
Zinogre-Panzer X 120 ~ 158 - -1 +4 -4 +1 ◯―― KritElement:+4 Experte:+1
ZinogreArmschienen X 120 ~ 158 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+5 Experte:+4
Zinogre-Beinzeug X 120 ~ 158 - -1 +4 -4 +1 ◯―― KritElement:+4 Experte:+4
ZinogreBeinschienenX 120 ~ 158 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+5 Experte:+2 KritElement:+2
600 ~ 790 - -5 +20 -20 +5 5 Brachial:+15 Experte:+13 KritElement:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Zinogre-Helm GX 124 ~ 162 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+2 Kettenkrit:+2 Konstitution:+2
Zinogre-Panzer GX 124 ~ 162 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+2 Kettenkrit:+2 Konstitution:+1
ZinogreArmschienenGX 124 ~ 162 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+3 Kettenkrit:+2 Konstitution:+3
Zinogre-Beinzeug GX 124 ~ 162 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+3 Kettenkrit:+2 Konstitution:+3
ZinogreBeinschienenGX 124 ~ 162 - -1 +4 -4 +1 ◯―― Brachial:+4 Kettenkrit:+2 Konstitution:+1
620 ~ 810 - -5 +20 -20 +5 5 Brachial:+14 Kettenkrit:+10 Konstitution:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Gravios-Helm X 120 ~ 158 +3 -3 +1 - -2 ◯―― Angriff:+1 Block:+3 Tapferkeit:+3 Schlaf:+2
Gravios-Panzer X 120 ~ 158 +3 -3 +1 - -2 ――― Angriff:+3 Block:+1 Tapferkeit:+2 Schlaf:+2
GraviosArmschienen X 120 ~ 158 +3 -3 +1 - -2 ◯◯― Angriff:+2 Block:+3 Tapferkeit:+2
Gravios-Beinzeug X 120 ~ 158 +3 -3 +1 - -2 ◯―― Angriff:+3 Block:+4 Schlaf:+4
GraviosBeinschienenX 120 ~ 158 +3 -3 +1 - -2 ◯◯― Angriff:+1 Block:+2 Tapferkeit:+3
600 ~ 790 +15 -15 +5 - -10 6 Angriff:+10 Block:+13 Tapferkeit:+10 Schlaf:+8
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Mizutsune-Helm X 118 ~ 156 - +2 -3 +1 -1 ◯―― Blase:+2 Hunger:+3 Krise:+2
Mizutsune-Panzer X 118 ~ 156 - +2 -3 +1 -1 ◯―― Blase:+3 Hunger:+2 Krise:+2
MizutsuneArmschienenX 118 ~ 156 - +2 -3 +1 -1 ◯◯― Blase:+1 Hunger:+3 Krise:+3
Mizutsune-Beinzeug X 118 ~ 156 - +2 -3 +1 -1 ◯◯― Blase:+2 Hunger:+3 Krise:+2
MizutsuneBeinschienX 118 ~ 156 - +2 -3 +1 -1 ◯―― Blase:+2 Hunger:+4 Krise:+1
590 ~ 780 - +10 -15 +5 -5 7 Blase:+10 Hunger:+15 Krise:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Astalos-Helm X 120 ~ 158 - -2 +3 -3 +2 ◯―― Kettenkrit:+2 Betäuben:+3 AusdErholg:+2
Astalos-Panzer X 120 ~ 158 - -2 +3 -3 +2 ◯―― Kettenkrit:+3 Betäuben:+3 AusdErholg:+2
Astalos-Armschienen X 120 ~ 158 - -2 +3 -3 +2 ◯◯― Kettenkrit:+2 Betäuben:+2 AusdErholg:+2
Astalos-Beinzeug X 120 ~ 158 - -2 +3 -3 +2 ◯―― Kettenkrit:+2 Betäuben:+3 AusdErholg:+2
AstalosBeinschienen X 120 ~ 158 - -2 +3 -3 +2 ◯◯― Kettenkrit:+1 Betäuben:+4 AusdErholg:+2
600 ~ 790 - -10 +15 -15 +10 7 Kettenkrit:+10 Betäuben:+15 AusdErholg:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Gammoth-Helm X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯◯― Kälteschutz:+1 Krit -:+2 Zerstörer:+2
× Gammoth-Panzer X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ――― Kälteschutz:+3 Krit -:+2 Zerstörer:+2
× Gammoth-ArmschinenX 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯◯― Kälteschutz:+1 Zerstörer:+3
× Gammoth-Beinzeug X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯―― Kälteschutz:+3 Krit -:+2 Zerstörer:+1
× GammothBeinschinenX 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯―― Kälteschutz:+2 Krit -:+4 Zerstörer:+2
620 ~ 810 -15 +5 -5 +15 +10 6 Kälteschutz:+10 Krit -:+10 Zerstörer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Gammoth-Helm X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯◯― Kälteschutz:+1 Krit -:+2 Zerstörer:+2
× Gammoth-Panzer X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ――― Kälteschutz:+3 Krit -:+2 Zerstörer:+2
× Gammoth-ArmschinenX 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯◯― Kälteschutz:+1 Zerstörer:+3
× Gammoth-Beinzeug X 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯―― Kälteschutz:+3 Krit -:+2 Zerstörer:+1
× Gammoth-BeinschinenX 124 ~ 162 -3 +1 -1 +3 +2 ◯―― Kälteschutz:+2 Krit -:+4 Zerstörer:+2
620 ~ 810 -15 +5 -5 +15 +10 6 Kälteschutz:+10 Krit -:+10 Zerstörer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Glavenus-Helm X 122 ~ 160 +3 -3 +1 - -1 ◯◯― Schleifer:+3 Handwerk:+3 Ausweichen:+2
Glavenus-Panzer X 122 ~ 160 +3 -3 +1 - -1 ◯―― Schleifer:+3 Handwerk:+2
GlavenusArmschienenX 122 ~ 160 +3 -3 +1 - -1 ◯―― Schleifer:+2 Handwerk:+4
Glavenus-Beinzeug X 122 ~ 160 +3 -3 +1 - -1 ◯◯― Schleifer:+1 Handwerk:+3 Ausweichen:+2
GlavenusBeinschienenX 122 ~ 160 +3 -3 +1 - -1 ◯◯― Schleifer:+1 Handwerk:+3
610 ~ 800 +15 -15 +5 - -5 8 Schleifer:+10 Handwerk:+15 Ausweichen:+4
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Agnaktor-Helm X 122 ~ 160 +4 -4 - -1 - ◯◯― Hitzeschutz:+1 Block:+3 Block +:+2
Agnaktor-Panzer X 122 ~ 160 +4 -4 - -1 - ――― Hitzeschutz:+3 Block:+4 Block +:+2
AgnaktorArmschienenX 122 ~ 160 +4 -4 - -1 - ◯◯◯ Hitzeschutz:+1 Block +:+1
Agnaktor-Beinzeug X 122 ~ 160 +4 -4 - -1 - ――― Hitzeschutz:+3 Block:+4 Block +:+2
AgnaktorBeinschinenX 122 ~ 160 +4 -4 - -1 - ◯―― Hitzeschutz:+2 Block:+4 Block +:+3
610 ~ 800 +20 -20 - -5 - 6 Hitzeschutz:+10 Block:+15 Block +:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Gore-Magala-Helm X 122 ~ 160 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Rasereiab.:+5 Konstitution:+2
Gore-Magala-Panzer X 122 ~ 160 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Rasereiab.:+2 Ausweichen:+3 Konstitution:+2
GoreMagalaArmschinX 122 ~ 160 -2 +2 -1 +2 -2 ◯◯― Ausweichen:+5
GoreMagalaBeinzeugX 122 ~ 160 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Rasereiab.:+3 Ausweichen:+3 Konstitution:+3
GoreMagalaBeinschinX 122 ~ 160 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Ausweichen:+4 Konstitution:+3
610 ~ 800 -10 +10 -5 +10 -10 6 Rasereiab.:+10 Konstitution:+10 Ausweichen:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Gore-Magala-Helm GX 126 ~ 164 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Elan:+4 Biologie:+1 Willensstärke:+2
GoreMagala-PanzerGX 126 ~ 164 -2 +2 -1 +2 -2 ――― Elan:+4 Biologie:+3 Willensstärke:+2
GoreMagaArmschinGX 126 ~ 164 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Elan:+3 Biologie:+4 Willensstärke:+2
GoreMagaBeinzeugGX 126 ~ 164 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Elan:+4 Biologie:+3 Willensstärke:+2
GoreMagaBeinschinGX 126 ~ 164 -2 +2 -1 +2 -2 ◯◯― Biologie:+4 Willensstärke:+2
630 ~ 820 -10 +10 -5 +10 -10 5 Elan:+15 Biologie:+15 Willensstärke:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Gore-Magala-Helm XR 116 ~ 154 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Elan:+3 Rasereiab.:+4
Gore-Magala-PanzerXR 116 ~ 154 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Rasereiab.:+6
GoreMagalaArmschiXR 116 ~ 154 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Rasereiab.:+8
GoreMagala-Beinzg XR 116 ~ 154 -2 +2 -1 +2 -2 ◯◯― Elan:+7
GoreMagaBeinschinXR 116 ~ 154 -2 +2 -1 +2 -2 ◯―― Elan:+8
580 ~ 770 -10 +10 -5 +10 -10 6 Elan:+18 Rasereiab.:+18
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Regios-Helm X 120 ~ 158 +2 - -3 -2 - ◯―― KritHieb:+3 Klingenschuppe:+3
Regios-Panzer X 120 ~ 158 +2 - -3 -2 - ――― KritHieb:+1 Konstitution:+4 Klingenschuppe:+2
Regios-Armschienen X 120 ~ 158 +2 - -3 -2 - ◯―― KritHieb:+3 Konstitution:+4 Klingenschuppe:+1
Regios-Beinzeug X 120 ~ 158 +2 - -3 -2 - ◯◯― KritHieb:+2 Konstitution:+2 Klingenschuppe:+2
Regios-Beinschienen X 120 ~ 158 +2 - -3 -2 - ◯―― KritHieb:+1 Konstitution:+5 Klingenschuppe:+2
600 ~ 790 +10 - -15 -10 - 5 KritHieb:+10 Klingenschuppe:+10 Konstitution:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Duramboros-Helm X 126 ~ 164 -3 +2 +1 -2 +1 ◯―― Zerstörer:+5 Muskelkraft:+2
Duramboros-Panzer X 126 ~ 164 -3 +2 +1 -2 +1 ◯―― Zerstörer:+2 Schn. lad.:+2 Muskelkraft:+1
DuramborosArmschienX 126 ~ 164 -3 +2 +1 -2 +1 ◯―― Schn. lad.:+4 Muskelkraft:+3
DuramborosWaffenrckX 126 ~ 164 -3 +2 +1 -2 +1 ◯◯― Zerstörer:+3 Schn. lad.:+1 Muskelkraft:+2
DuramborosBeinschinX 126 ~ 164 -3 +2 +1 -2 +1 ◯◯― Schn. lad.:+3 Muskelkraft:+2
630 ~ 820 -15 +10 +5 -10 +5 7 Zerstörer:+10 Muskelkraft:+10 Schn. lad.:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Tigrex-Helm X 124 ~ 162 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+3 Gehör:+2 Unversehrt:+2
Tigrex-Panzer X 124 ~ 162 +2 - -3 - -2 ――― Essen:+3 Gehör:+4 Unversehrt:+2
Tigrex-Armschienen X 124 ~ 162 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+3 Gehör:+3 Unversehrt:+3
Tigrex-Beinzeug X 124 ~ 162 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+4 Gehör:+3 Unversehrt:+2
TigrexBeinschienen X 124 ~ 162 +2 - -3 - -2 ◯◯― Essen:+2 Gehör:+3 Unversehrt:+1
620 ~ 810 +10 - -15 - -10 5 Essen:+15 Gehör:+15 Unversehrt:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Tigrex-Helm GX 126 ~ 164 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+3 Furore:+2 Fleischfr.:+3
Tigrex-Panzer GX 126 ~ 164 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+4 Furore:+2 Fleischfr.:+1
TigrexArmschienen GX 126 ~ 164 +2 - -3 - -2 ◯◯― Essen:+4 Furore:+1 Fleischfr.:+2
Tigrex-Beinzeug GX 126 ~ 164 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+3 Furore:+2 Fleischfr.:+2
TigrexBeinschienenGX 126 ~ 164 +2 - -3 - -2 ◯◯― Essen:+1 Furore:+3 Fleischfr.:+2
630 ~ 820 +10 - -15 - -10 7 Essen:+15 Furore:+10 Fleischfr.:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Tigrex-Helm XR 120 ~ 158 +2 - -3 - -2 ◯―― Essen:+7
Tigrex-Panzer XR 120 ~ 158 +2 - -3 - -2 ◯◯― Essen:+5
Tigrex-Armschienen XR 120 ~ 158 +2 - -3 - -2 ◯◯― Essen:+4 Gehör:+2
Tigrex-Beinzeug XR 120 ~ 158 +2 - -3 - -2 ◯―― Gehör:+6
Tigrex-Beinschienen XR 120 ~ 158 +2 - -3 - -2 ◯―― Gehör:+7
600 ~ 790 +10 - -15 - -10 7 Essen:+16 Gehör:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Diablos-Helm X 124 ~ 162 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― KritHieb:+3 WegstcknSchärfer:+5 Elan:+1 Zerstörer:+2
Diablos-Panzer X 124 ~ 162 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― KritHieb:+1 Elan:+2 Zerstörer:+2
DiablosArmschienen X 124 ~ 162 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― KritHieb:+3 Elan:+3 Zerstörer:+2
Diablos-Hüftring X 124 ~ 162 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― KritHieb:+1 WegstcknSchärfer:+5 Elan:+2 Zerstörer:+2
DiablosBeinschienenX 124 ~ 162 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― KritHieb:+2 Elan:+2 Zerstörer:+2
620 ~ 810 +15 -5 -5 -15 -5 5 KritHieb:+10 WegstcknSchärfer:+10 Elan:+10 Zerstörer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Diablos-Helm XR 118 ~ 156 +3 -1 -1 -3 -1 ◯◯― StrafHieb:+1 Elan:+6
Diablos-Panzer XR 118 ~ 156 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― StrafHieb:+2 WegstcknSchärfer:+5
Diablos-ArmschienenXR 118 ~ 156 +3 -1 -1 -3 -1 ◯◯― StrafHieb:+2 Elan:+6
Diablos-Hüftring XR 118 ~ 156 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― WegstcknSchärfer:+8
Diablos-BeinschienenXR 118 ~ 156 +3 -1 -1 -3 -1 ◯―― StrafHieb:+8
590 ~ 780 +15 -5 -5 -15 -5 7 StrafHieb:+13 Elan:+12 WegstcknSchärfer:+13
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Kirin-Horn X 124 ~ 162 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Element:+2 Schutz:+2 Ausdauer:+2 KritElement:+2
Kirin-Jacke X 124 ~ 162 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Element:+3 Schutz:+1 Ausdauer:+2 KritElement:+1
Kirin-Armstulpen X 124 ~ 162 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Element:+1 Schutz:+2 Ausdauer:+2 KritElement:+3
Kirin-Reifen X 124 ~ 162 -1 -1 +3 - +2 ◯◯― Element:+1 Schutz:+3 Ausdauer:+2 KritElement:+2
Kirin-Beinschutz X 124 ~ 162 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Element:+3 Schutz:+2 Ausdauer:+2 KritElement:+2
620 ~ 810 -5 -5 +15 - +10 6 Element:+10 Schutz:+10 Ausdauer:+10 KritElement:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Kirin-Horn XR 120 ~ 158 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Schutz:+7
Kirin-Jacke XR 120 ~ 158 -1 -1 +3 - +2 ◯◯― Schutz:+5
Kirin-Armstulpen XR 120 ~ 158 -1 -1 +3 - +2 ――― Element:+8
Kirin-Reifen XR 120 ~ 158 -1 -1 +3 - +2 ◯―― Element:+5
Kirin-Beinschutz XR 120 ~ 158 -1 -1 +3 - +2 ◯◯― Schutz:+7
600 ~ 790 -5 -5 +15 - +10 6 Schutz:+19 Element:+13
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Brachydios-Helm X 126 ~ 164 +2 -4 - -2 - ――― Elan:+4 Biologie:+3 WegstcknSchärfer:+3
Brachydios-Panzer X 126 ~ 164 +2 -4 - -2 - ◯◯― Elan:+2 Biologie:+3 WegstcknSchärfer:+1
BrachydiosArmschienX 126 ~ 164 +2 -4 - -2 - ◯―― Elan:+3 Biologie:+3 WegstcknSchärfer:+2
BrachydiosBeinzeug X 126 ~ 164 +2 -4 - -2 - ◯―― Elan:+4 Biologie:+2 WegstcknSchärfer:+4
BrachydiosBeinschinX 126 ~ 164 +2 -4 - -2 - ◯◯― Elan:+2 Biologie:+4
630 ~ 820 +10 -20 - -10 - 6 Elan:+15 Biologie:+15 WegstcknSchärfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Brachydios-Helm GX 130 ~ 168 +2 -4 - -2 - ――― Bombast:+5 Handwerk:+4
Brachydios-Panzer GX 130 ~ 168 +2 -4 - -2 - ◯◯― Bombast:+2 Handwerk:+2
Brachydios-ArmschinGX 130 ~ 168 +2 -4 - -2 - ◯―― Bombast:+2 Handwerk:+5
BrachydiosBeinzeug GX 130 ~ 168 +2 -4 - -2 - ◯◯◯ Bombast:+1 Handwerk:+2
BrachydiosBeinschinGX 130 ~ 168 +2 -4 - -2 - ◯◯― Bombast:+5 Handwerk:+2
650 ~ 840 +10 -20 - -10 - 8 Bombast:+15 Handwerk:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Erz-Helm X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+3 Handwerk:+2 Genügsamkt:+1
× Erz-Panzer X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Vernunft:+1 Handwerk:+2 Genügsamkt:+2
× Erz-Armschienen X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+2 Handwerk:+2 Genügsamkt:+3
× Erz-Beinzeug X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+3 Handwerk:+1 Genügsamkt:+2
× Erz-Beinschienen X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Vernunft:+1 Handwerk:+4 Genügsamkt:+2
650 ~ 840 -10 +10 - +10 -20 8 Vernunft:+10 Handwerk:+11 Genügsamkt:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Philia-Helm X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+3 Handwerk:+2 Genügsamkt:+1
× Philia-Panzer X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Vernunft:+1 Handwerk:+2 Genügsamkt:+2
× Philia-Armschienen X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+2 Handwerk:+2 Genügsamkt:+3
× Philia-Beinzeug X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Vernunft:+3 Handwerk:+1 Genügsamkt:+2
× Philia-Beinschienen X 130 ~ 168 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Vernunft:+1 Handwerk:+4 Genügsamkt:+2
650 ~ 840 -10 +10 - +10 -20 8 Vernunft:+10 Handwerk:+11 Genügsamkt:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Erz-Helm GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+3 Block:+3 Genügsamkt:+1
× Erz-Panzer GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+1 Block:+3 Genügsamkt:+2
× Erz-Armschienen GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+3 Genügsamkt:+3
× Erz-Beinzeug GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+2 Genügsamkt:+2
× Erz-Beinschienen GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+4 Genügsamkt:+2
660 ~ 850 -10 +10 - +10 -20 10 Chance:+10 Block:+15 Genügsamkt:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Philia-Helm GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+3 Block:+3 Genügsamkt:+1
× Philia-Panzer GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+1 Block:+3 Genügsamkt:+2
× Philia-Armschienen GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+3 Genügsamkt:+3
× Philia-Beinzeug GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+2 Genügsamkt:+2
× PhiliaBeinschienen GX 132 ~ 170 -2 +2 - +2 -4 ◯◯― Chance:+2 Block:+4 Genügsamkt:+2
660 ~ 850 -10 +10 - +10 -20 10 Chance:+10 Block:+15 Genügsamkt:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Erz-Helm XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ――― ErholStufe:+1 Unversehrt:+6 Handwerk:+1
× Erz-Panzer XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯―― ErholStufe:+2 Unversehrt:+3
× Erz-Armschienen XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Handwerk:+5
× Erz-Beinzeug XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯◯◯ ErholStufe:+7 Unversehrt:+2 Handwerk:+1
× Erz-Beinschienen XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ――― Handwerk:+8
620 ~ 810 -10 +10 - +10 -20 5 ErholStufe:+10 Unversehrt:+11 Handwerk:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Philia-Helm XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ――― ErholStufe:+1 Unversehrt:+6 Handwerk:+1
× Philia-Panzer XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯―― ErholStufe:+2 Unversehrt:+3
× Philia-Armschienen XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯―― Handwerk:+5
× Philia-Beinzeug XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ◯◯◯ ErholStufe:+7 Unversehrt:+2 Handwerk:+1
× Philia-Beinschienen XR 124 ~ 162 -2 +2 - +2 -4 ――― Handwerk:+8
620 ~ 810 -10 +10 - +10 -20 5 ErholStufe:+10 Unversehrt:+11 Handwerk:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Valstrax-Helm X 134 ~ 172 -2 -2 -2 -2 +3 ――― Drachengeist:+2 Dauerlauf:+2 Angriff:+4 Krise:+2
Valstrax-Panzer X 134 ~ 172 -2 -2 -2 -2 +3 ◯◯― Drachengeist:+1 Dauerlauf:+1 Angriff:+2 Krise:+2
Valstrax-ArmschienenX 134 ~ 172 -2 -2 -2 -2 +3 ◯◯― Drachengeist:+2 Dauerlauf:+2 Angriff:+3 Krise:+2
Valstrax-Beinzeug X 134 ~ 172 -2 -2 -2 -2 +3 ◯―― Drachengeist:+2 Dauerlauf:+3 Angriff:+5 Krise:+2
Valstrax-BeinschienenX 134 ~ 172 -2 -2 -2 -2 +3 ◯―― Drachengeist:+3 Dauerlauf:+2 Angriff:+3 Krise:+2
670 ~ 860 -10 -10 -10 -10 +15 6 Drachengeist:+10 Dauerlauf:+10 Angriff:+17 Krise:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Prophetenmaske X 120 ~ 158 +2 +1 +3 -5 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Angriff:+3 Spürsinn:-2 Furore:+2
Prophetenrobe X 120 ~ 158 +2 +1 +3 -5 +2 ◯―― Erkenntnis:+1 Angriff:+3 Spürsinn:-2 Furore:+2
Propheten-Kote X 120 ~ 158 +2 +1 +3 -5 +2 ――― Erkenntnis:+3 Angriff:+5 Spürsinn:-2 Furore:+2
Propheten-Obi X 120 ~ 158 +2 +1 +3 -5 +2 ◯◯― Erkenntnis:+2 Angriff:+1 Spürsinn:-2 Furore:+2
Propheten-Gusoku X 120 ~ 158 +2 +1 +3 -5 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Angriff:+3 Spürsinn:-2 Furore:+2
600 ~ 790 +10 +5 +15 -25 +10 5 Erkenntnis:+10 Angriff:+15 Spürsinn:-10 Furore:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Vangis-Helm X 128 ~ 166 - - -4 - -4 ◯―― Klopfer:+2 Zerstörer:+2 Großer Appetit:+2
Vangis-Panzer X 128 ~ 166 - - -4 - -4 ――― Klopfer:+2 Zerstörer:+1 Großer Appetit:+2
Vangis-Armschienen X 128 ~ 166 - - -4 - -4 ◯―― Klopfer:+2 Zerstörer:+3 Großer Appetit:+2
Vangis-Hüftring X 128 ~ 166 - - -4 - -4 ◯◯― Klopfer:+2 Zerstörer:+2 Großer Appetit:+2
VangisBeinschienen X 128 ~ 166 - - -4 - -4 ◯―― Klopfer:+2 Zerstörer:+2 Großer Appetit:+2
640 ~ 830 - - -20 - -20 5 Klopfer:+10 Zerstörer:+10 Großer Appetit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Chaos-Helm 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯―― Rohheit:+3 Angriff:+1 Rasereiab.:+2 Schicksal:-2
× Chaos-Panzer 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯◯― Rohheit:+1 Angriff:+2 Rasereiab.:+1 Schicksal:-2
× Chaos-Armschienen 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ――― Rohheit:+2 Angriff:+3 Rasereiab.:+4 Schicksal:-2
× Chaos-Beinzeug 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ――― Rohheit:+2 Angriff:+5 Rasereiab.:+2 Schicksal:-2
× Chaos-Beinschienen 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯◯― Rohheit:+2 Angriff:+1 Rasereiab.:+1 Schicksal:-2
630 ~ 820 -15 +15 -5 +10 -15 5 Rohheit:+10 Angriff:+12 Rasereiab.:+10 Schicksal:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Nephilim-Helm 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯―― Rohheit:+3 Angriff:+1 Rasereiab.:+2 Schicksal:-2
× Nephilim-Panzer 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯◯― Rohheit:+1 Angriff:+2 Rasereiab.:+1 Schicksal:-2
× Nephilim-Armschienen 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ――― Rohheit:+2 Angriff:+3 Rasereiab.:+4 Schicksal:-2
× Nephilim-Beinzeug 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ――― Rohheit:+2 Angriff:+5 Rasereiab.:+2 Schicksal:-2
× Nephilim-Beinschienen 126 ~ 164 -3 +3 -1 +2 -3 ◯◯― Rohheit:+2 Angriff:+1 Rasereiab.:+1 Schicksal:-2
630 ~ 820 -15 +15 -5 +10 -15 5 Rohheit:+10 Angriff:+12 Rasereiab.:+10 Schicksal:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Schwarzgurt-Helm X 120 ~ 158 +3 +3 +3 +3 +3 ◯◯◯ Brachial:+2
Schwarzgurt-Panzer X 120 ~ 158 +3 +3 +3 +3 +3 ――― Krit +:+4 Brachial:+3 Handwerk:+1
SchwarzgurtArmschinX 120 ~ 158 +3 +3 +3 +3 +3 ――― Torso+:-
SchwarzgurtBeinzeugX 120 ~ 158 +3 +3 +3 +3 +3 ――― Krit +:+2 Brachial:+6
SchwarzgurtBeinschiX 120 ~ 158 +3 +3 +3 +3 +3 ――― Torso+:-
600 ~ 790 +15 +15 +15 +15 +15 3 Brachial:+11 Krit +:+6 Handwerk:+1 Torso+:-
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Wächter-Helm X 126 ~ 164 - - - - - ――― Block:+4 Schärfer:+4 Spürsinn:-2
× Wächter-Gewand X 126 ~ 164 - - - - - ◯―― Block:+3 Schärfer:+2 Spürsinn:-2
× WächterArmschienen X 126 ~ 164 - - - - - ◯◯― Block:+2 Schärfer:+3 Spürsinn:-2
× Wächter-Lende X 126 ~ 164 - - - - - ◯◯― Block:+3 Schärfer:+1 Spürsinn:-2
× Wächter-Stiefel X 126 ~ 164 - - - - - ◯◯◯ Block:+3 Spürsinn:-2
630 ~ 820 - - - - - 8 Block:+15 Schärfer:+10 Spürsinn:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Wächter-Helm Z 128 ~ 166 - - - - - ――― Block:+4 Artillerie:+4 Spürsinn:-2
× Wächter-Gewand Z 128 ~ 166 - - - - - ◯―― Block:+3 Artillerie:+3 Spürsinn:-2
× WächterArmschienen Z 128 ~ 166 - - - - - ◯―― Block:+2 Artillerie:+4 Spürsinn:-2
× Wächter-Lende Z 128 ~ 166 - - - - - ◯◯― Block:+3 Artillerie:+1 Spürsinn:-2
× Wächter-Stiefel Z 128 ~ 166 - - - - - ◯◯― Block:+3 Artillerie:+2 Spürsinn:-2
640 ~ 830 - - - - - 6 Block:+15 Artillerie:+14 Spürsinn:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Blauer Gilden-Lobos X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+2
× Blaues Gilden-Gewand X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+2
× BlaueGildnHandschuhe X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+4
× BlauerGildenHüftring X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+4
× Blaue Gilden-Stiefel X 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+3
650 ~ 840 - - - - - 6 Amulettf.:+10 Teamspieler:+10 Laune:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× BlauerGildendreispitzX 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+2
× BlauesGildenGewand X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+2
× BlaueGildnHndschuhe X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+4
× BlauerGildenHüftring X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+4
× Blaue Gilden-Stiefel X 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Amulettf.:+2 Teamspieler:+2 Laune:+3
650 ~ 840 - - - - - 6 Amulettf.:+10 Teamspieler:+10 Laune:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Roter Gilden-Lobos X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+3 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× Rotes Gilden-GewandX 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× RoteGildenHandschuhX 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× RoterGilden-HüftringX 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× Rote Gilden-Stiefel X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+4 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
650 ~ 840 - - - - - 7 Zerlegen:+13 Teamspieler:+10 Zerstörer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× RoterGildendreispitzX 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+3 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× Rotes Gilden-GewandX 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× RoteGildenHandschuhX 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× RoterGilden-HüftringX 130 ~ 168 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+2 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
× Rote Gilden-Stiefel X 130 ~ 168 - - - - - ◯―― Zerlegen:+4 Teamspieler:+2 Zerstörer:+2
650 ~ 840 - - - - - 7 Zerlegen:+13 Teamspieler:+10 Zerstörer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Schwarzer Kopf X 124 ~ 162 +2 +2 +2 +2 -5 ――― Brandabw.:+2 Schn. lad.:+3 KritHieb:+2 Bereit:+2
Schwarze Lederhaut X 124 ~ 162 +2 +2 +2 +2 -5 ◯―― Brandabw.:+2 Schn. lad.:+1 KritHieb:+2 Bereit:+2
Schwarze Klauen X 124 ~ 162 +2 +2 +2 +2 -5 ――― Brandabw.:+2 Schn. lad.:+2 KritHieb:+2 Bereit:+2
Schwarzes Rückgrat X 124 ~ 162 +2 +2 +2 +2 -5 ――― Brandabw.:+3 Schn. lad.:+2 KritHieb:+2 Bereit:+2
Schwarze Füße X 124 ~ 162 +2 +2 +2 +2 -5 ◯―― Brandabw.:+1 Schn. lad.:+2 KritHieb:+2 Bereit:+2
620 ~ 810 +10 +10 +10 +10 -25 2 Brandabw.:+10 Schn. lad.:+10 KritHieb:+10 Bereit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Damaskus-Helm X 120 ~ 158 -1 +2 -3 +1 -1 ――― Erkenntnis:+2 KritHieb:+2 WegstcknSchärfer:+2
Damaskus-Panzer X 120 ~ 158 -1 +2 -3 +1 -1 ――― Erkenntnis:+1 KritHieb:+3 Bindeabw.:+3 WegstcknSchärfer:+2
DamaskusArmschinenX 120 ~ 158 -1 +2 -3 +1 -1 ――― Erkenntnis:+3 KritHieb:+3 Bindeabw.:+2 WegstcknSchärfer:+2
Damaskus-Hüftring X 120 ~ 158 -1 +2 -3 +1 -1 ◯―― Erkenntnis:+3 KritHieb:+1 Bindeabw.:+2 WegstcknSchärfer:+2
DamaskusBeinschinenX 120 ~ 158 -1 +2 -3 +1 -1 ◯◯― Erkenntnis:+1 KritHieb:+1 Bindeabw.:+3 WegstcknSchärfer:+2
600 ~ 790 -5 +10 -15 +5 -5 3 Erkenntnis:+10 KritHieb:+10 WegstcknSchärfer:+10 Bindeabw.:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Damaskus-Helm XR 114 ~ 152 -1 +2 -3 +1 -1 ◯―― Erkenntnis:+6
Damaskus-Panzer XR 114 ~ 152 -1 +2 -3 +1 -1 ――― KritHieb:+4
Damaskus-ArmschienXR 114 ~ 152 -1 +2 -3 +1 -1 ◯―― Erkenntnis:+4 KritHieb:+3
Damaskus-Hüftring XR 114 ~ 152 -1 +2 -3 +1 -1 ◯―― KritHieb:+7
DamaskusBeinschinenXR 114 ~ 152 -1 +2 -3 +1 -1 ◯―― Erkenntnis:+6
570 ~ 760 -5 +10 -15 +5 -5 4 Erkenntnis:+16 KritHieb:+14
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Kriminellenkopf 120 ~ 158 -3 +1 +1 +1 +1 ――― Spürsinn:+3 Ausdauer:+1 Dauerlauf:+3
Kriminellenanzug 120 ~ 158 -3 +1 +1 +1 +1 ――― Spürsinn:+2 Ausdauer:+1 Dauerlauf:+2
Kriminellenarme 120 ~ 158 -3 +1 +1 +1 +1 ――― Spürsinn:+2 Ausdauer:+2 Dauerlauf:+2
Kriminellenbeine 120 ~ 158 -3 +1 +1 +1 +1 ――― Spürsinn:+3 Ausdauer:+2 Dauerlauf:+3
480 ~ 632 -12 +4 +4 +4 +4 0 Spürsinn:+10 Ausdauer:+6 Dauerlauf:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Valstrax-Jacke XX 128 ~ 166 - - - - +3 ――― Drachengeist:+3 Ranger:+5
128 ~ 166 - - - - +3 0 Drachengeist:+3 Ranger:+5
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Diablos-Jacke XX 126 ~ 164 +4 -1 -1 -1 -1 ――― Krit -:+3 Ranger:+5
126 ~ 164 +4 -1 -1 -1 -1 0 Krit -:+3 Ranger:+5

Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Heiler-Brille X 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Großraum:+4 ErholStufe:+1 SP-Verlängerung:+3
× Heiler-Weste X 73 ~ 97 - - - - - ◯◯― Großraum:+2 ErholStufe:+2
× Heiler-Ärmel X 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+2 SP-Verlängerung:+3
× Heiler-Rüschen X 73 ~ 97 - - - - - ◯◯― Großraum:+3 ErholStufe:+2 SP-Verlängerung:+1
× Heiler-Socken X 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Großraum:+3 ErholStufe:+3 SP-Verlängerung:+3
365 ~ 485 - - - - - 7 Großraum:+15 ErholStufe:+10 SP-Verlängerung:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Heiler-Béret Z 74 ~ 98 - - - - - ――― ErholStufe:+3 Zerstörer:+2 Vision:+2 Mykologe:+4
× Heiler-Weste Z 74 ~ 98 - - - - - ――― ErholStufe:+3 Zerstörer:+2 Vision:+2 Mykologe:+1
× Heiler-Ärmel Z 74 ~ 98 - - - - - ――― ErholStufe:+2 Zerstörer:+3 Vision:+4 Mykologe:+5
× Heiler-Rüschen Z 74 ~ 98 - - - - - ◯◯◯ Vision:+3
× Heiler-Socken Z 74 ~ 98 - - - - - ――― ErholStufe:+2 Zerstörer:+3 Vision:+4 Mykologe:+5
370 ~ 490 - - - - - 3 ErholStufe:+10 Zerstörer:+10 Vision:+15 Mykologe:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Uralte Kappe X 76 ~ 100 +2 +2 -2 -2 +3 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+3 Gewandheit:+3
Uralte Weste X 76 ~ 100 +2 +2 -2 -2 +3 ――― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+1 Gewandheit:+1
Uralter Armschutz X 76 ~ 100 +2 +2 -2 -2 +3 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+3
Uralter Waffenrock X 76 ~ 100 +2 +2 -2 -2 +3 ◯―― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+2
Uralte Füße X 76 ~ 100 +2 +2 -2 -2 +3 ◯◯― Kälteschutz:+2 Hitzeschutz:+2 Schleifer:+2 Gewandheit:+1
380 ~ 500 +10 +10 -10 -10 +15 5 Kälteschutz:+10 Hitzeschutz:+10 Schleifer:+10 Gewandheit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Ass-Maske X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+3 Kombi-Bonus:+2
× Ass-Weste X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+1 Kombi-Bonus:+2
× Ass-Armschutz X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
× Ass-Waffenrock X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
× Ass-Gamaschen X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
350 ~ 470 - - - - - 0 MunitSpar:+10 Kapazität:+10 AusdErholg:+10 Kombi-Bonus:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Amazonen-Maske X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+3 Kombi-Bonus:+2
× Amazonen-Weste X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+1 Kombi-Bonus:+2
× Amazonen-Armschutz X 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
× AmazonenWaffenrockX 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
× AmazonenGamaschenX 70 ~ 94 - - - - - ――― MunitSpar:+2 Kapazität:+2 AusdErholg:+2 Kombi-Bonus:+2
350 ~ 470 - - - - - 0 MunitSpar:+10 Kapazität:+10 AusdErholg:+10 Kombi-Bonus:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Zielwasser-Turban 73 ~ 97 - - - - - ◯◯― Zerlegen:+3 ErholStufe:+2 Spürsinn:-2 Rückstoß:+1
Zielwasser-Domaki 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Zerlegen:+1 ErholStufe:+1 Rückstoß:+2 Spürsinn:-2
Zielwasser-Tekko 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 ErholStufe:+2 Spürsinn:-2 Rückstoß:+2
Zielwasser-Obi 73 ~ 97 - - - - - ――― Zerlegen:+2 ErholStufe:+4 Spürsinn:-2 Rückstoß:+2
Zielwasser-Tabi 73 ~ 97 - - - - - ◯―― Zerlegen:+2 ErholStufe:+1 Spürsinn:-2 Rückstoß:+3
365 ~ 485 - - - - - 5 Zerlegen:+10 ErholStufe:+10 Spürsinn:-10 Rückstoß:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Shinobi-Maske Nadir 75 ~ 99 +2 -1 +2 -1 +2 ◯―― Hunger:+8 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Gewand Nadir 75 ~ 99 +2 -1 +2 -1 +2 ――― Klopfer:+3 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Kote Nadir 75 ~ 99 +2 -1 +2 -1 +2 ――― Klopfer:+4 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Obi Nadir 75 ~ 99 +2 -1 +2 -1 +2 ◯◯― Klopfer:+3 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
Shinobi-Tabi Nadir 75 ~ 99 +2 -1 +2 -1 +2 ◯―― Hunger:+7 Spürsinn:+2 Kettenkrit:+2
375 ~ 495 +10 -5 +10 -5 +10 4 Hunger:+15 Spürsinn:+10 Kettenkrit:+10 Klopfer:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Meisterohrringe X 69 ~ 93 +3 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+3 Rohheit:+3
Meisterweste X 69 ~ 93 +3 -2 +2 -2 +2 ――― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+1 Rohheit:+1
Meisterarmschutz X 69 ~ 93 +3 -2 +2 -2 +2 ◯◯― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+2
Meisterwaffenrock X 69 ~ 93 +3 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+2
Meistergamaschen X 69 ~ 93 +3 -2 +2 -2 +2 ◯―― Erkenntnis:+2 Heldschild:+2 Schutz:+2 Rohheit:+2
345 ~ 465 +15 -10 +10 -10 +10 5 Erkenntnis:+10 Heldschild:+10 Schutz:+10 Rohheit:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Mitsuaoi-Kabuto X 76 ~ 100 -2 +2 +3 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+3 KritElement:+2 AusdErholg:+2
Mitsuaoi-Doate X 76 ~ 100 -2 +2 +3 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+1 KritElement:+2 AusdErholg:+1
Mitsuaoi-Kote X 76 ~ 100 -2 +2 +3 +2 -2 ――― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+3
Mitsuaoi-Koshiate X 76 ~ 100 -2 +2 +3 +2 -2 ◯◯― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+2
Mitsuaoi-Gusoku X 76 ~ 100 -2 +2 +3 +2 -2 ◯◯― Kettenkrit:+2 Krit +:+2 KritElement:+2 AusdErholg:+2
380 ~ 500 -10 +10 +15 +10 -10 4 Kettenkrit:+10 Krit +:+10 KritElement:+10 AusdErholg:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Gemetzel-O-men 72 ~ 96 +2 +2 - -1 -1 ◯―― Verstärken:+2 Kettenkrit:+3 Kapazität:+2 Potenzial:-2
Gemetzel-Hagoromo 72 ~ 96 +2 +2 - -1 -1 ――― Verstärken:+1 Kettenkrit:+2 Kapazität:+2 Potenzial:-2
Gemetzel-O-te 72 ~ 96 +2 +2 - -1 -1 ◯◯― Verstärken:+2 Kettenkrit:+1 Kapazität:+2 Potenzial:-2
Gemetzel-Koshimaki 72 ~ 96 +2 +2 - -1 -1 ◯◯― Verstärken:+2 Kettenkrit:+2 Kapazität:+1 Potenzial:-2
Gemetzel-O-miashi 72 ~ 96 +2 +2 - -1 -1 ◯―― Verstärken:+3 Kettenkrit:+2 Kapazität:+3 Potenzial:-2
360 ~ 480 +10 +10 - -5 -5 6 Verstärken:+10 Kettenkrit:+10 Kapazität:+10 Potenzial:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Helios-Kappe X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+2 Element:+2 Schutz:-2
× Helios-Weste X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
× Helios-Armschutz X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+4 Kettenkrit:+2 Element:+4 Schutz:-2
× Helios-Waffenrock X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ――― Gehör:+3 Kettenkrit:+4 Element:+2 Schutz:-2
× Helios-Gamaschen X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+2 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
380 ~ 500 - +20 -10 +5 -15 4 Gehör:+15 Kettenkrit:+10 Element:+10 Schutz:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Selene-Kappe X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+2 Element:+2 Schutz:-2
× Selene-Weste X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+3 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
× Selene-Armschutz X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+4 Kettenkrit:+2 Element:+4 Schutz:-2
× Selene-Waffenrock X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ――― Gehör:+3 Kettenkrit:+4 Element:+2 Schutz:-2
× Selene-Gamaschen X 76 ~ 100 - +4 -2 +1 -3 ◯―― Gehör:+2 Kettenkrit:+1 Element:+1 Schutz:-2
380 ~ 500 - +20 -10 +5 -15 4 Gehör:+15 Kettenkrit:+10 Element:+10 Schutz:-10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Monarchin-Maske 75 ~ 99 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+3 Ausweichen:+3 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Weste 75 ~ 99 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Ausweichen:+2 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Armschutz 75 ~ 99 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+3 Ausweichen:+3 ErholStufe:+2 Katapult:+2
Monarchin-Waffenrock 75 ~ 99 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+2 Ausweichen:+3 ErholStufe:+2 Katapult:+1
Monarchin-Gamaschen 75 ~ 99 +3 -2 +1 - -2 ◯―― Mechaniker:+2 Ausweichen:+4 ErholStufe:+2 Katapult:+2
375 ~ 495 +15 -10 +5 - -10 5 Mechaniker:+10 Ausweichen:+15 ErholStufe:+10 Katapult:+7
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
Weisheitshut X 72 ~ 96 - - - - - ◯―― SP-Verlängerung:+3 Willensstärke:+2 Kombi-Bonus:+2 Ewige Kraft:+3
Weisheitsweste X 72 ~ 96 - - - - - ◯―― SP-Verlängerung:+1 Kombi-Bonus:+1 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+2
WeisheitsmanschettenX 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+3 Kombi-Bonus:+3 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+1
Weisheitsrock X 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+1 Kombi-Bonus:+1 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+3
Weisheitsfüße X 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― SP-Verlängerung:+2 Kombi-Bonus:+3 Willensstärke:+2 Ewige Kraft:+1
360 ~ 480 - - - - - 8 SP-Verlängerung:+10 Willensstärke:+10 Kombi-Bonus:+10 Ewige Kraft:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Forscher-Kappe 67 ~ 91 - - - - - ◯―― Fänger:+3 Kombi-Rate:+5 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Weste 67 ~ 91 - - - - - ――― Fänger:+1 Kombi-Rate:+3 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Manschetten 67 ~ 91 - - - - - ◯―― Fänger:+3 Kombi-Rate:+2 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Mantel 67 ~ 91 - - - - - ◯◯― Fänger:+1 Kombi-Rate:+2 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
× Forscher-Strumpfhose 67 ~ 91 - - - - - ◯―― Fänger:+2 Kombi-Rate:+3 Kombi-Bonus:+2 Großraum:+3
335 ~ 455 - - - - - 5 Fänger:+10 Kombi-Rate:+15 Kombi-Bonus:+10 Großraum:+15
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Frohsinnskappe X 69 ~ 93 - - - - - ◯―― Mstrschütze:+2 Gesundheit:+5 Brachial:+2
× Frohsinnsweste X 69 ~ 93 - - - - - ◯―― Mstrschütze:+1 Gesundheit:+3 Brachial:+2
× Frohsinnsarmschutz X 69 ~ 93 - - - - - ◯◯― Mstrschütze:+4 Brachial:+2
× Frohsinnsband X 69 ~ 93 - - - - - ◯◯― Gesundheit:+4 Brachial:+2
× Frohsinnsschuhe X 69 ~ 93 - - - - - ◯―― Mstrschütze:+3 Gesundheit:+3 Brachial:+2
345 ~ 465 - - - - - 7 Mstrschütze:+10 Gesundheit:+15 Brachial:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Elegant-Brille 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― Betäuben:+2 Experte:+1 Habgier:+2
× Elegant-Weste 72 ~ 96 - - - - - ◯―― Betäuben:+3 Experte:+3 Habgier:+1
× Elegant-Ärmel 72 ~ 96 - - - - - ――― Betäuben:+3 Experte:+5 Habgier:+3
× Elegant-Waffenrock 72 ~ 96 - - - - - ◯―― Betäuben:+2 Experte:+4 Habgier:+2
× Elegant-Beinkleid 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― Betäuben:+2 Experte:+2 Habgier:+2
360 ~ 480 - - - - - 6 Betäuben:+12 Experte:+15 Habgier:+10
Male Female Defense Fir Wat Thn Ice Dra Slots Skill
× Charmant-Ohrring 72 ~ 96 - - - - - ◯◯◯ Schlaf:+1 Experte:+2 Habgier:+1
× Charmant-Weste 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― Schlaf:+2 Experte:+3 Habgier:+1
× Charmant-Ärmel 72 ~ 96 - - - - - ――― Schlaf:+3 Experte:+5 Habgier:+3
× Charmant-Rüschen 72 ~ 96 - - - - - ◯―― Schlaf:+2 Experte:+4 Habgier:+3
× Charmant-Strumpfhose 72 ~ 96 - - - - - ◯◯― Schlaf:+2 Experte:+1 Habgier:+2
360 ~ 480 - - - - - 8 Schlaf:+10